Ruth Deddens

Uitlijning profielfoto

Organisatie: Arcon
Functie: Adviseur
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Juridische zaken, Deskundigheidsbevordering, Vrijwilligersbeleid, Ervaringsdeskundigheid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing, Deregulering
Specialisme(n): Mantelzorg, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Multiculturele samenleving, Mensen met beperking, Senioren, Relatie overheid bewoners, Vervoer, Onderwijs, Welzijn , Recreatie/toerisme, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg, Openbare ruimte , Cultuur
Lid sinds: 24-11-2017
Thema's