Nieuwsbericht

VSBfonds lanceert samen met andere fondsen en VNG een programma voor versterking van bewonersinitiatieven

9 september 2022 | 1 minuut lezen

Er zijn ontzettend veel prachtige bewonersinitiatieven in heel Nederland. Maar als bewoners eenmaal actief zijn en verder willen na de opstartfase, dan blijkt het vaak moeilijk te zijn om het initiatief te verduurzamen en/of ddor te groeien. Ook blijkt het duurzaam samenwerken met gemeenten en fondsen complex.

In ‘Programma SAMEN!’ slaan het VSBfonds, Oranje Fonds, Stichting DOEN en VNG twee jaar lang de handen ineen met bewoners en gemeenten om nieuwe wegen te bewandelen en samen meer mogelijk te maken. Het “programma SAMEN” is een interactief programma waarin ruimte wordt gemaakt voor bestaande bewonersinitiatieven om door te gaan en/of door te groeien. Zowel financieel als in het samenwerken met de gemeente en fondsen, op een manier die recht doet aan de kracht van bewoners.

Startende bewonersinitiatieven worden op allerlei manieren ondersteund, door zowel gemeenten als door veel fondsen. De VNG en bewonersinitiatieven terkken in dit programma samen op om het proces te versterken en van elkaar te leren.¨

De initiatiefnemers van het programma willen zoeken naar manieren waardoor maatschappelijke initiatieven duurzamer worden, zodat zij blijvende betekenis hebben in de samenleving. Het programmastart in november 2022 en biedt ruimte aan zes deelnemende locaties. Bewonersinitiatieven en gemeenten kunnen zich gezamenlijk aanmelden voor het Programma Samen, dat helpt met financiering, kennis en netwerk.

Meer informatie is te vinden en aanmelden kan via programmasamen.nl Aanmelden kan tot en met 30 oktober 2022.