Preventie en Vitaliteit

In november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord: ‘Een gezonder Nederland’ tot stand gekomen. Een gezonder en vitaler Nederland dát is wat we willen bereiken. Met kinderen die een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben. Met actieve volwassenen, die fit hun pensioen in gaan. En met ouderen die veel gezonde levensjaren hebben en zo lang mogelijk meedoen in de samenleving. Dát is de ambitie van dit Nationaal Preventieakkoord. In dit Nationaal Preventieakkoord hebben we gekozen voor een aanpak op juist deze drie onderwerpen: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Omdat ze verreweg de grootste oorzaak voor ziektelast in Nederland zijn, met 35.000 doden en 9 miljard euro aan zorguitgaven per jaar.

 

Een lokale inzet op het tegengaan van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht is maatwerk en vraagt een integrale en samenhangende aanpak gericht op gezondheidspreventie breed binnen de lokale context. Gemeenten fungeren als regisseur en maken deze aanpak met maatschappelijke partners op basis van een analyse van lokale gezondheidsvraagstukken. De lokale aanpak adresseert in belangrijke mate het behalen van zoveel mogelijk gezondheidswinst. Waar mogelijk wordt aangesloten op bestaande keten- of samenwerkingsafspraken op het terrein van gezondheid en zorg vanuit reeds lopende programma’s. Bovendien wordt de verbinding met het Nationaal Sportakkoord en regionale zorgafspraken gelegd. Vanwege de verslechtering van de gezondheidstoestand i.v.m. Corona is het zaak juist nu extra te investeren in preventie.

 

Samenvoorelkaar:  thema Preventie en Vitaliteit dient als kennis- en communicatieplatform voor bestuurders, beleidsmakers en overige betrokkenen. Vanuit het team Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel zal de voortgang van gemeenten en projecten op het thema Preventie en Vitaliteit worden gemeten en gemonitord. Tevens bieden we een platform voor belangstellenden om goede voorbeelden aan te dragen en deze te versterken ter bevordering van een gezond en vitaal Overijssel.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht

Hoe je zelf een bericht plaatst op Samen Voor Elkaar Overijssel

We krijgen nog wel eens vragen hoe je zelf een bericht plaatst op dit platform Samen Voor Elkaar Overijsel. Daarom hebben we deze gebruiksvriendeli...

Nieuws

Kennisfestival Eenheid in de zorg

Leuk nieuws! Ik ben 10 mei spreker op het ‘Eenheid in de Zorg - kennisfestival’. Op een prachtige locatie: Klooster De Zwanenhof in Zenderen. Miss...

Fietsmaatjes Borne heeft provinciale primeur

Vuurdoop voor nieuwe duofietsen Met een stralende, maar tegelijk ook ietwat gespannen gelaatstrek stapten Hans Kamphuis als voorzitter van de Stg....

Documenten

Handleiding Hoe plaats ik een bericht op Samen Voor Elkaar Overijssel?

Met deze handleiding is het plaatsen van een bericht op Samen Voor Elkaar Overijssel laagdrempelig

“Burgers in de boardroom”

XpertiseZorg onderzoek “Burgers in de boardroom” aangeboden aan de Tweede Kamer. Inbreng van burgers essentieel

Vraag & Antwoord

Vindt uw bewonersinitiatief of maatschappelijk initiatief op wijkniveau, dorpsniveau, stadsniveau of in het buitengebied plaats?

Laat het weten in een reactie (je kunt reageren op nieuwsberichten en vraag & antwoord wanneer je ingelogd bent op dit platform)

Is jullie initiatief stil komen te liggen tijdens de coronacrisis? En hebben jullie het inmiddels alweer opgepakt? Laat het weten in een reactie

De coronacrisis heeft heel veel impact gehad op het dagelijkse leven van mensen en dus ook op bewonersinitiatieven en maatschappelijke initiatieven. Projectgroepen konden niet meer samen komen met als gevolg dat veel initiatieven die in de voorbereidende fase zaten, kwamen stil te liggen. Ook initiatieven...
NieuwsVraag & AntwoordTools