Preventie en Vitaliteit

In november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord: ‘Een gezonder Nederland’ tot stand gekomen. Een gezonder en vitaler Nederland dát is wat we willen bereiken. Met kinderen die een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben. Met actieve volwassenen, die fit hun pensioen in gaan. En met ouderen die veel gezonde levensjaren hebben en zo lang mogelijk meedoen in de samenleving. Dát is de ambitie van dit Nationaal Preventieakkoord. In dit Nationaal Preventieakkoord hebben we gekozen voor een aanpak op juist deze drie onderwerpen: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Omdat ze verreweg de grootste oorzaak voor ziektelast in Nederland zijn, met 35.000 doden en 9 miljard euro aan zorguitgaven per jaar.

 

Een lokale inzet op het tegengaan van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht is maatwerk en vraagt een integrale en samenhangende aanpak gericht op gezondheidspreventie breed binnen de lokale context. Gemeenten fungeren als regisseur en maken deze aanpak met maatschappelijke partners op basis van een analyse van lokale gezondheidsvraagstukken. De lokale aanpak adresseert in belangrijke mate het behalen van zoveel mogelijk gezondheidswinst. Waar mogelijk wordt aangesloten op bestaande keten- of samenwerkingsafspraken op het terrein van gezondheid en zorg vanuit reeds lopende programma’s. Bovendien wordt de verbinding met het Nationaal Sportakkoord en regionale zorgafspraken gelegd. Vanwege de verslechtering van de gezondheidstoestand i.v.m. Corona is het zaak juist nu extra te investeren in preventie.

 

Samenvoorelkaar:  thema Preventie en Vitaliteit dient als kennis- en communicatieplatform voor bestuurders, beleidsmakers en overige betrokkenen. Vanuit het team Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel zal de voortgang van gemeenten en projecten op het thema Preventie en Vitaliteit worden gemeten en gemonitord. Tevens bieden we een platform voor belangstellenden om goede voorbeelden aan te dragen en deze te versterken ter bevordering van een gezond en vitaal Overijssel.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht
24 september

Oogstfeest Dorpsbongerd Lettele met dorpsdiner

Lettele viert voor de derde keer het oogstfeest. Dat vindt plaats in de Dorpsbongerd Lettele,...

Blogs

Vliegwiel, en nu nog vlieguren maken!

Lees hoe Sylvia Bloemers (Goedzorg Fysiotherapie) de gemengde trainingsgroep Positieve Gezondheid heeft ervaren

Lanterfanten is van waarde

Een positief gezonde blog van Rianne van den Berg, Directeur GGD IJsselland

Documenten

Nieuwsbrieven

Een paar maal per jaar verstuurt de regionale beweging een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen.

Handleiding Hoe plaats ik een bericht op Samen Voor Elkaar Overijssel?

Met deze handleiding is het plaatsen van een bericht op Samen Voor Elkaar Overijssel laagdrempelig

Vraag & Antwoord

Vindt uw bewonersinitiatief of maatschappelijk initiatief op wijkniveau, dorpsniveau, stadsniveau of in het buitengebied plaats?

Laat het weten in een reactie (je kunt reageren op nieuwsberichten en vraag & antwoord wanneer je ingelogd bent op dit platform)

Nieuws

Ideeen- Werkplaats

Wat is jouw BRILjante idee om je buurt, wijk of straat leuker, mooier, groener of gezelliger te maken? Weet je niet hoe je dat idee concreet maa...

Buurttuin Plukgeluk in Raalte Noord feestelijk geopend

Wat een feestje was het bij de opening van buurttuin PlukGeluk in Raalte Noord. De hele wijk liep uit, van jong tot oud.
NieuwsDownloadsVraag & Antwoord