Preventie en Vitaliteit

In november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord: ‘Een gezonder Nederland’ tot stand gekomen. Een gezonder en vitaler Nederland dát is wat we willen bereiken. Met kinderen die een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben. Met actieve volwassenen, die fit hun pensioen in gaan. En met ouderen die veel gezonde levensjaren hebben en zo lang mogelijk meedoen in de samenleving. Dát is de ambitie van dit Nationaal Preventieakkoord. In dit Nationaal Preventieakkoord hebben we gekozen voor een aanpak op juist deze drie onderwerpen: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Omdat ze verreweg de grootste oorzaak voor ziektelast in Nederland zijn, met 35.000 doden en 9 miljard euro aan zorguitgaven per jaar.

 

Een lokale inzet op het tegengaan van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht is maatwerk en vraagt een integrale en samenhangende aanpak gericht op gezondheidspreventie breed binnen de lokale context. Gemeenten fungeren als regisseur en maken deze aanpak met maatschappelijke partners op basis van een analyse van lokale gezondheidsvraagstukken. De lokale aanpak adresseert in belangrijke mate het behalen van zoveel mogelijk gezondheidswinst. Waar mogelijk wordt aangesloten op bestaande keten- of samenwerkingsafspraken op het terrein van gezondheid en zorg vanuit reeds lopende programma’s. Bovendien wordt de verbinding met het Nationaal Sportakkoord en regionale zorgafspraken gelegd. Vanwege de verslechtering van de gezondheidstoestand i.v.m. Corona is het zaak juist nu extra te investeren in preventie.

 

Samenvoorelkaar:  thema Preventie en Vitaliteit dient als kennis- en communicatieplatform voor bestuurders, beleidsmakers en overige betrokkenen. Vanuit het team Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel zal de voortgang van gemeenten en projecten op het thema Preventie en Vitaliteit worden gemeten en gemonitord. Tevens bieden we een platform voor belangstellenden om goede voorbeelden aan te dragen en deze te versterken ter bevordering van een gezond en vitaal Overijssel.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht
04 oktober t/m: 08-10-2021

Durf te Doen Festival!

Kom van maandag 4 t/m vrijdag 8 oktober 2021 naar het Durf te Doen Festival....

Nieuws

Durf te Doen Festival!

Kom van maandag 4 tot en met vrijdag 8 oktober 2021 naar het Durf te Doen Festival!

Advies aan komend kabinet: verankeren, verdiepen en verbreden

Een brief vanuit de GGD GHOR, Federatie voor Gezondheid en de SER met een prachtige boodschap over preventie laten we graag op...

Documenten

Preventie en Vitaliteit? Dat kan niet zonder mantelzorgvriendelijk werkklimaat

Werken en Zorgen, een combinatie die de komende jaren alleen maar meer aandacht gaat vragen als het gaat om preventie en vitaliteit van burgers in de provincie Overijssel.

Hoe plaats ik een bericht op dit platform?

Samen Voor Elkaar Overijssel is een zogenaamd platform. Dit betekent dat je zelf berichten kan plaatsen als je bent ingelogd en het betekent ook dat je reacties kunt geven op berichten van anderen.

Vraag & Antwoord

1 dag geleden

Gaan jullie proberen voor je initiatief een financiele bijdrage te krijgen? Zo ja, worden dat subsidies, fondsen, crowdfunding of andere geldstromen?

Voor initiiatieven is er vrijwel altijd een financiele bijdrage wenselijk om het initiatief van de grond te krijgen, te openen of te onderhouden. Er zijn financiele mogelijkheden op landelijk, provinciaal, regionaal of gemeentelijk niveau. Het najaar is de periode dat veel initiatieven hier weer naar gaan...
4 weken geleden

Preventie - hoe weet je of datgene wat je doet effectief is?

We zien het belang om te werken aan preventie en hebben daar allemaal ons eigen idee bij. Het uiteindelijke doel moet zijn om impact te maken met de acties die we verrichten. Daarom wil je weten of dat wat je doet effectief is. Wij hebben daar onze ideeën bij en zullen deze binnenkort delen, maar...
NieuwsThema'sTools