Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

 • Samen voor Elkaar Overijssel sluit aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de faciliteiten voor digitale informatievoorziening en/of uitwisseling.
 • Het gebruik van de faciliteiten voor digitale informatie-uitwisseling is voor rekening en risico van de deelnemers.
 • Samen voor Elkaar Overijssel is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik (kunnen) voortvloeien.
 • Deelnemers van de online gemeenschappen van Samen voor Elkaar Overijssel vrijwaren Samen voor Elkaar Overijssel voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op hun rechten.

Openbaarmaking en toestemming

 • Bij de toegang tot deze website en het aanmaken van een profiel verklaren deelnemers kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.
 • Door akkoord te gaan verklaren deelnemers bekend te zijn met de voorwaarden.
 • Samen voor Elkaar Overijssel behoudt zich het recht voor het reglement op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Besloten /openbaar

 • De online gemeenschappen van Samen voor Elkaar Overijssel bevat openbare informatie, besloten informatie voor deelnemers, en informatie voor leden van een werkgroep.
 • Samen voor Elkaar Overijssel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen die door derden zijn geplaatst.
 • De hoofdredactie van de online gemeenschappen van Samen voor Elkaar Overijssel zijn bevoegd tot het wijzigen van het openbaarheidsniveau van geplaatste informatie.

Gebruik persoonsgegevens

 • Samen voor Elkaar Overijssel verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.
 • Samen voor Elkaar Overijssel gebruikt de door u ingevulde persoonsgegevens om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op je wensen als deelnemer. Zo werken we toe naar e-mails met kennis op maat, kunnen we je benaderen voor klanttevredenheidsonderzoek en zullen we je mailen als we denken relevant aanbod te hebben.
 • Op basis van de door jou ingevulde gegevens krijg je updates van de online gemeenschappen van Samen voor Elkaar Overijssel. Mocht je hier geen prijs op stellen, dan kan je de instellingen zelf aanpassen in je profiel.