Nieuwsbericht

Aangepaste openingstijden in nieuwe handreiking buurt- en dorpshuizen

16 november 2021 | 1 minuut lezen

Per 13 november 18.00 uur gelden nieuwe maatregelen in de strijd tegen corona. Inmiddels is duidelijk wat dit betekent voor buurt- en dorpshuizen. LSA heeft weer in samenwerking met Sociaal Werk Nederland en het Ministerie VWS een update gemaakt van de handreiking. Deze is gecheckt en goedgekeurd door de juristen van VWS.

De grootste verandering zit in de openingstijden. Voor reguliere ontmoetingsactiviteiten in het buurt- en dorpshuis gelden géén verplichte sluitingstijden. Beheerders en besturen kunnen er wel voor kiezen een buurthuis eerder dan normaal te sluiten (bijvoorbeeld in overleg met de gemeente). De horeca binnen een buurthuis dient in ieder geval om 20.00 uur te sluiten. Evenementen (waaronder zaalverhuur) sluiten om 18.00 uur. Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen. Wel sluit in alle gevallen de horecafunctie om 20.00 uur.

De toepasbaarheid van de coronapas (het Corona Toegangs Bewijs) verandert niet. Wel geldt nu de regel dat indien er geen coronapas wordt gebruikt om toegang te verlenen, anderhalve meter afstand en het gebruik van een mondkapje verplicht worden.

Maak weloverwogen afspraken

Er zijn veel vragen over hoe regels geïnterpreteerd moeten worden en of activiteiten en evenementen geannuleerd dienen te worden. Het is van belang te beseffen dat er juist in dorps- en buurthuizen veel grijze gebieden bestaan (juist ook vanwege het open en sociale karakter van deze voorzieningen), waardoor er vaak ook discussie kan ontstaan of activiteiten in deze fase
doorgang kunnen vinden. Besturen en beheerders worden daarom opgeroepen samen weloverwogen afspraken te maken over de doorgang of annulering van activiteiten en welke huisregels nageleefd dienen te worden; uiteraard gelden te allen tijden de
basisregels ten aanzien van de 1,5 meter afstand, mondkapjes, ventilatie en handhygiëne.

Download de handreiking

De handreiking is per 15 november geüpdatet en hier te downloaden: Handreiking dorps- en buurthuizen (versie 6) (15-11-2021). Deze geautoriseerde handreiking wordt ook via www.rijksoverheid.nl en de VNG onder de aandacht gebracht bij gemeenten en veiligheidsregio’s.

NieuwsVraag & AntwoordTools