Thema's

Op dit platform Samen Voor Elkaar Overijssel staat sociale kwaliteit centraal. Dit richt zich op heel veel aspecten van de samenleving. Zelfredzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, wonen, maatschappelijk vastgoed en nog veel meer. Op Samen Voor Elkaar vind je info over al deze onderwerpen. We hebben ze op deze pagina voor je ingedeeld in thema's. Dat maakt het voor jou makkelijker om inspiratie te vinden of kennis te delen. 

Burgerparticipatie

Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid; het nemen...

1 activiteit - 9 blogs - 50 documenten - 30 vragen - 396 nieuwsberichten

Duurzaamheid

Energiebesparing, het vinden van duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen en circulariteit. Het zijn...

2 blogs - 25 documenten - 13 vragen - 169 nieuwsberichten

Kerkdorp in beweging

De prijsvraag ‘Kerkdorp in Beweging’ van de Provincie Overijssel heeft daadwerkelijk een beweging in gang gezet....

1 activiteit - 1 vraag - 1 nieuwsbericht

Leefbaar platteland

Leefbaarheid speelt op het platteland, en zeker in krimpgebieden, een grote rol. Inwoners van kleine kernen willen...

1 activiteit - 5 blogs - 28 documenten - 20 vragen - 296 nieuwsberichten

Maatschappelijk vastgoed

Gebouwen met functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of...

9 blogs - 19 documenten - 13 vragen - 199 nieuwsberichten

Noaberschap & vrijwilligers

Omzien naar elkaar! De vrijwilliger is daarbij een onmisbare schakel in onze samenleving. Noaberschap is een term...

1 activiteit - 6 blogs - 34 documenten - 27 vragen - 400 nieuwsberichten

Sport, bewegen & gezondheid

Gezonde en actieve inwoners participeren meer, zijn zelfredzamer en leveren een grotere bijdrage aan de economie....

1 activiteit - 4 blogs - 54 documenten - 13 vragen - 278 nieuwsberichten

Verhaal van Overijssel

Met elkaar zorgen we ervoor dat de Overijsselse geschiedenis wordt doorverteld. In het Verhaal van Overijssel maken...

1 activiteit - 4 documenten - 6 vragen - 30 nieuwsberichten

Wonen

Artikelen over wonen in Overijssel met name voor jongeren en ouderen.

2 blogs - 10 documenten - 10 vragen - 118 nieuwsberichten

Zorg & welzijn

De gemeente is verantwoordelijk de jeugdhulp, de Participatiewet en voor de ondersteuning van mensen die hulp in...

1 activiteit - 3 blogs - 32 documenten - 15 vragen - 260 nieuwsberichten

Preventie en Vitaliteit

In november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord: ‘Een gezonder Nederland’ tot stand gekomen. Een gezonder en...

1 activiteit - 3 documenten - 3 vragen - 12 nieuwsberichten
NieuwsVraag & AntwoordThema'sTools