Thema's

Op dit platform Samen Voor Elkaar Overijssel staat sociale kwaliteit centraal. Dit richt zich op heel veel aspecten van de samenleving. Zelfredzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, wonen, maatschappelijk vastgoed en nog veel meer. Op Samen Voor Elkaar vind je info over al deze onderwerpen. We hebben ze op deze pagina voor je ingedeeld in thema's. Dat maakt het voor jou makkelijker om inspiratie te vinden of kennis te delen. 

Leefbaar platteland

Leefbaarheid speelt op het platteland, en zeker in krimpgebieden, een grote rol. Inwoners van kleine kernen willen...

1 activiteit - 5 blogs - 30 documenten - 24 vragen - 341 nieuwsberichten

Maatschappelijk vastgoed

Gebouwen met functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of...

1 activiteit - 9 blogs - 21 documenten - 17 vragen - 221 nieuwsberichten

Noaberschap & vrijwilligers

Omzien naar elkaar! De vrijwilliger is daarbij een onmisbare schakel in onze samenleving. Noaberschap is een term...

1 activiteit - 6 blogs - 36 documenten - 32 vragen - 457 nieuwsberichten

Positief Gezond IJsselland

Positief Gezond IJsselland verbindt partijen in IJsselland met elkaar om te inspireren en kennis op het gebied van...

2 activiteiten - 5 blogs - 5 documenten - 1 vraag - 12 nieuwsberichten

Sport, bewegen & gezondheid

Gezonde en actieve inwoners participeren meer, zijn zelfredzamer en leveren een grotere bijdrage aan de economie....

1 activiteit - 6 blogs - 57 documenten - 17 vragen - 309 nieuwsberichten

Verhaal van Overijssel

Met elkaar zorgen we ervoor dat de Overijsselse geschiedenis wordt doorverteld. In het Verhaal van Overijssel maken...

1 activiteit - 6 documenten - 9 vragen - 41 nieuwsberichten

Wonen

Artikelen over wonen in Overijssel met name voor jongeren en ouderen.

1 activiteit - 2 blogs - 12 documenten - 13 vragen - 133 nieuwsberichten

Zorg & welzijn

De gemeente is verantwoordelijk de jeugdhulp, de Participatiewet en voor de ondersteuning van mensen die hulp in...

1 activiteit - 5 blogs - 36 documenten - 17 vragen - 301 nieuwsberichten

Hulp van initiatieven coach

Bezig met een bewonersinitiatief of maatschappelijk initiatief? Vraag hulp van de Initiatievencoach

1 activiteit - 1 document - 4 vragen - 22 nieuwsberichten

Preventie en Vitaliteit

In november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord: ‘Een gezonder Nederland’ tot stand gekomen. Een gezonder en...

1 activiteit - 2 blogs - 8 documenten - 5 vragen - 34 nieuwsberichten

Bewonersparticipatie

Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid; het nemen...

1 activiteit - 9 blogs - 54 documenten - 35 vragen - 441 nieuwsberichten

Duurzaamheid

Energiebesparing, het vinden van duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen en circulariteit. Het zijn...

1 activiteit - 2 blogs - 26 documenten - 17 vragen - 188 nieuwsberichten

Kerkdorp in beweging

De prijsvraag ‘Kerkdorp in Beweging’ van de Provincie Overijssel heeft daadwerkelijk een beweging in gang gezet....

1 activiteit - 1 document - 4 vragen - 10 nieuwsberichten
NieuwsDownloadsVraag & Antwoord