Nieuwsbericht

GROEN VERBINDEND KNOOPPUNT ZEVENSPRONG STADSHAGEN

2 juli 2021 | 3 minuten lezen

Het is medio november 2019 wanneer de Provincie Overijssel, om Sport en Spel activiteiten in de openbare ruimte te stimuleren, 25.000.- euro beschikbaar stelt. Met dit initiatief van de Provincie kon de 7Sprong haar idee , het overbloesen van plein naar grasveld, verder gestalte geven. Het initiatief van de 7Sprong ( door wijkbeheer gemarkeerd als: Groen Verbindend Knooppunt, vindt haar oorsprong vanuit de gedachten (zoals eerder aangegeven) dat kinderen meer buiten moeten spelen. Vervolgens om de bewoners van Stadshagen, jong en oud, meer bij de school te betrekken en hen in de gelegenheid te stellen om na schooltijd gebruik te maken van plein en veld.

Dus ook meer het eigenaarschap en zorg voor en het gebruik maken van de openbare ruimte te stimuleren. Na de goedkeuring van onze aanvraag is er voortvarend aan de uitvoering gewerkt. Door het uitzetten van een enquête onder leerlingen/leerkrachten, ouders van school en de bewoners werd betrokkenheid gestimuleerd en was de uitkomst duidelijk.

Beste ouders/verzorgers,

De uitkomsten van de enquête ten aanzien van onder meer het gewenste speel- en behendigheidstoestel nabij De Zevensprong zijn binnen. Dat geeft het volgende beeld:

- 119 buurtbewoners hebben gereageerd en 22 ouders/kinderen van De Zevensprong (goed mogelijk dat natuurlijk een deel van de buurtbewoners ook ouders/kinderen van De Zevensprong betreffen).

- Van de 119 buurtbewoners heeft 71% de voorkeur voor speeltoestel Os (en dus 29% voor toestel Wolf) en 75% de voorkeur voor behendigheidstoestel Korenwolf (en 20% voor Hermelijn en 5% voor Hazelmuis).

- Dit beeld komt overeen met de wensen van de 22 ouders/kinderen van De Zevensprong waarbij 82% de voorkeur heeft voor speeltoestel Os (en dus 8% voor toestel Wolf) en 73% de voorkeur heeft voor behendigheidstoestel Korenwolf (en27%

voor Hermelijn en 0% voor Hazelmuis.)                                                          

 Os Natuurlijk spelen met KloekKorenwolf  Korenwolf - Houtplezier.nl

 

Naar aanleiding van de uitkomst werd verdere actie ondernomen.

Hoe het was

Aanvang     

Er was al wel het nodige gebeurt. De fietsenstalling kreeg een andere plek waardoor er meer ruimte op het plein ter beschikking kwam voor het uitvoeren van de nieuwe situatie. In Februari wordt er begonnen met het vormen van de speelheuvels waar de beweegtoestellen op komen te staan.

Een deel van het plein wordt ontdaan van de betonnen tegels. Ook worden de betonnen palissaden die het plein scheiden van de openbare ruimte verwijdert.

                        

 

                                             

Dan volgt een periode van stagnatie door Corana en het slechte voorjaars weer. Nadat het weer opknapte en de regels werden versoepelt kon de speelheuvel worden afgerond. Inmiddels is het gras ingezaaid en blijven de hekken voorlopig nog staan. 

                                

                            

 

En dan……………hekken weg en spelen maar.

 

         

         

Note: In verband met de privacy wetgeving staan er geen kinderen op de foto’s.

Dinsdag 22 juni 2021

NieuwsVraag & AntwoordThema'sTools