Karola Schröder

Uitlijning profielfoto

Organisatie: Bureau Schröder
Functie: Procesbegeleider en facilitator
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Deskundigheidsbevordering, Vrijwilligersbeleid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering
Specialisme(n): Mantelzorg, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Platteland, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Lid sinds: 14-05-2018
NieuwsThema's