Profielfoto van Karola Schröder

Karola Schröder

Uitlijning profielfoto

Functie: Procesbegeleider en facilitator
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Deskundigheidsbevordering, Vrijwilligersbeleid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering
Specialisme(n): Mantelzorg, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Platteland, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Kennis over: Deep Democracy, Leefbaar platteland, Positieve gezondheid (Overijssel), Vrijwilligers, Bewonersparticipatie
Lid sinds: 14-05-2018