Projecten bekijken

Informatie over digitale activiteiten voor ouderen in Twente

De stichting Ouderenactiviteiten Twente heeft het afgelopen jaar een website gemaakt met als doel alle digitale activiteiten en daaruit voortvloeie...

Bestuurlijk vrijwilligerswerk biedt veel kansen voor opleidingen en werkgevers

Er zijn enorm veel kansen voor werknemers en studenten die in hun vrije tijd in een bestuur zitten, dat blijkt uit twee pilots in opdracht van de p...

Steeds meer Overijsselse gemeentes implementeren Dag!enDoen!

Dag!enDoen! is een digitale activiteitenagenda die ouderen dagelijks laat zien aan welke activiteiten zij die dag in hun gemeente kunnen deelnemen....

Samenwerkingsfonds Overijssels Noaberschapsfonds

Op donderdag 14 juli ging directeur Sandra Jetten van het Oranje Fonds langs bij Provincie Overijssel om samen met gedeputeerde Roy de Witte de sam...

Participatie app Youmee wordt ingezet bij ontwikkeling Leader Ontwikkel Strategie

Vanaf 8 september 2022 wordt de participatie app Youmee ingezet bij Leader Noord Overijssel voor bottom-up georganiseerde inspraak over leefbaarhei...

Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden draagt bij aan kwaliteit van leven

Aangepast paardrijden, huifbedrijden en aangepast mennen bevorderen het levensgeluk van mensen met verstandelijke, fysieke, meervoudige en psychisc...

Resultatencommunicatie Toekomstvisie Dijkerhoek fase 1

De brochure met de resultatencommunicatie van de Toekomstvisie Dijkerhoek fase 1 is af.

Subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed

Dorps- en buurthuizen die willen verduurzamen kunnen begin oktober een tegemoetkoming in de kosten aanvragen via de subsidieregeling duurzaam maats...

Prachtig initiatief Sociaal Tuinieren in Steenwijkerland

Vrijwilligers helpen mensen die hun tuin niet meer zelf kunnen onderhouden, omdat ze bijvoorbeeld geen netwerk hebben of omdat het de mantelzorgers...

Inspirerend voorbeeld: kunst en cultuur dichtbij ouderen in 'het Beste van Kampen'

Het eerste interview in de reeks met inspirerende voorbeelden binnen Positief Gezond IJsselland. Projectleider Margreet Bouwman wordt geïnterv...