Document

Ervaringsdeskundig maatje voor jonge mantelorgers - eindrapportage

30 oktober 2019 | 2 minuten lezen

Inleiding

Dit project is bedoeld voor jonge mantelzorgers. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met de zorg voor en om een langdurig ziek familielid. Eén op de vier kinderen groeit op met een zorgsituatie. Deze kinderen en  jongeren hebben vaak taken en zorgen die niet passen bij hun leeftijd. Ze maken zich vaak zorgen over de ziekte en het verloop, vervullen doorgaans meer dan hun leeftijdsgenoten huishoudelijke taken, zorgen voor een broertje of zusje, passen op het zieke familielid en bieden emotionele steun.

Om deze kinderen te ondersteunen en psychische problemen te voorkomen willen we ervaringsdeskundige maatjes inzetten. Ervaringsdeskundige maatjes zijn jongeren of volwassenen die zelf jonge mantelzorger zijn geweest.

 

Kwantitatieve doelstelling

Door middel van dit project willen wij per jaar 15 jonge mantelzorgers ondersteunen middels de inzet van een ervaringsdeskundig maatje die met regelmaat (naar gelang de behoefte wekelijks of  twee wekelijks) contact met hen heeft.

 

Kwalitatieve doelstelling

 • Het bieden van een luisterend oor  d.m.v. email, telefonisch contact, sms of een persoonlijk gesprek,
 • het geven van informatie bijv. over de ziekte, beperking of verslaving,
 • ondersteuning in mantelzorg taken en inschakelen van hulp van buiten.
 • bieden van gezelligheid

Door de inzet van maatjes wordt de jonge mantelzorgers ondersteuning geboden zodat zij de mogelijkheid krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Hiermee kunnen wellicht psychische problemen worden voorkomen nu en in de toekomst.

 

Doelgroep

Jonge mantelzorgers in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar.

 

Methodiek

Jonge mantelzorgers die bij Evenmens ingeschreven staan worden benaderd en op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om ondersteund te worden door een ervaringsmaatje. Daarnaast werven we jonge mantelzorgers door het leggen van contacten met scholen en organisaties. Dit gaan we doen middels het project 'Jonge mantelzorger vriendelijke school' en door het geven van voorlichtingen, presentaties en het voeren van gesprekken met professionals. Deze PR activiteiten worden doorlopend herhaald. 

Ook de ervaringsdeskundige maatjes dienen geworven te worden. Deze benaderen we deels uit ons bestand en deels via PR activiteiten. Vervolgens vindt de selectie en de scholing plaats.

 

De methodiek is een werkwijze met veel persoonlijke aandacht voor het kind en ziet er als volgt uit:                 

 1. Kennismakingsgesprek door de JMZ consulent met de  jonge mantelzorger en eventueel zijn/haar ouder(s)/verzorgers.
 2. Koppelingsgesprek door de JMZ consulent met de jonge mantelzorger, ouder(s) / verzorgers en het ervaringsdeskundige maatje.
 3. Er worden afspraken gemaakt over de invulling van de ondersteuning en de frequentie.
 4. De contacten worden regelmatig geëvalueerd met de jonge mantelzorger, de ouder(s) / verzorger(s) en het maatje. De projectmedewerker/JMZ consulent is tijdens deze gesprekken aanwezig.

 

Resultaat

 • In totaal zijn er 53 jonge mantelzorgers ondersteund door een vrijwilliger.
 • 3 jonge mantelzorgers hebben opnieuw een maatje gekregen.
 • De inzetten zijn gedaan door in totaal 43 verschillende vrijwilligers en/of studenten.
1 document toegevoegd
NieuwsVraag & AntwoordTools