Document

Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) zoekt Bestuursleden voor haar Algemeen Bestuur

Profielfoto van Samen Voor Elkaar
31 augustus 2023 | 1 minuut lezen

PROO is een provinciale seniorenorganisatie, actief als opbouwend kritische denktank met een focus op zorg, wonen, welzijn en digitale inclusie.
Binnen PROO zijn senioren betrokken op vrijwilligersbasis. Zij volgen de ontwikkelingen in de Overijsselse samenleving op de voet, met name in relatie
tot de positie van senioren.

PROO is onafhankelijk, legt contacten met provincie, gemeenten en maatschappelijke instellingen en zoekt samenwerking met andere
ouderenorganisaties.

Bent u een actieve inwoner van Overijssel en beschikt u over een relevant netwerk?

Spreekt het werkveld en de ambitie van PROO u aan om de positie en kansen van senioren in de samenleving te borgen en hebt u belangstelling om u in te
zetten als bestuurslid, dan komt PROO graag met u in contact.

De volledige vacature tekst is te lezen in de bijlage. 

1 document toegevoegd