Document

Reisverslag van de start van de regionale beweging

Profielfoto van Eef Duin
11 november 2021 | 1 minuut lezen

In de regio IJsselland zijn veel verschillende partijen reeds bezig met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Ultiem doel is om gezondheid centraal te stellen. Ieder op haar eigen manier en in haar eigen tempo. De ene organisatie staat aan het begin, de andere organisatie is al een eind op weg. Op basis van gesprekken die Provincie Overijssel en GGD IJsselland in 2020 hebben gevoerd lijkt het dat partijen op dit moment vooral aan het optimaliseren (transitie) zijn. Veel partijen werken dus al wel anders, maar nog niet vanuit een ander gedachtegoed. Nog maar weinig partijen zijn aan het transformeren (cultuurverandering); anders denken en anders doen. Om de initiatieven van de verschillende partijen in de regio te verstevigen en te verbreden is behoefte aan (verdere) inspiratie en verbinding. Er is de behoefte geuit om regionaal meer van elkaar te leren, elkaar te stimuleren, samen te werken en te ondersteunen. Nadrukkelijk is hierbij de wens uitgesproken om geen nieuw ‘netwerk’ in te richten; daarvan zijn er immers al veel in de regio. Daarom spreken we tot nu toe over een regionale beweging Positief Gezond IJsselland.

Dit reisverslag geeft de gedachtegang weer die is ontstaan na afloop van drie werksessies. We gaan de reis vervolgen met een bredere groep (potentiële) partners om zo via gedeeld eigenaarschap de gewenste transformatie te verdiepen en te versnellen.

1 document toegevoegd