Nieuwsbericht

Subsidieregeling Natuur en Samenleving weer opengesteld!

Profielfoto van Tineke Jansen
(onbekend)
26 april 2018 | 1 minuut lezen

Ook in 2018 wil de provincie initiatieven ondersteunen die mensen en natuur meer met elkaar in verbinding brengt. Dit gebeurt vanuit de subsidieregeling Natuur en Samenleving. Projecten gericht op Kinderen en Natuur, Vergroening van Steden en Dorpen en Zorg en Groen kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Belangrijk daarbij is een brede betrokkenheid van verschillende doelgroepen bij zowel de planontwikkeling als realisatie.

 

Op basis van de ervaringen van afgelopen jaar is de regeling op onderdelen iets aangepast. De realisatie van groene schoolpleinen is uit de regeling gehaald omdat hiervoor een apart traject gaat lopen vanuit het Koersdocument Natuur voor Elkaar. Ontwikkeling van groene leermodules voor het basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs is als nieuw thema toegevoegd.

 

Subsidies bedragen maximaal 50% van de projectkosten met een maximum van € 35.000,-. Projecten onder de € 10.000,- komen niet voor subsidie in aanmerking. Meer informatie is te vinden op de provinciale website; http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@LRb/natuur-samenleving-2-0/

Wilt u meer informatie?

Voor vragen over de regeling kunt u terecht bij Hendrike Ensink, 038-499 73 58 of Marrit Klompe, 038-499 85 89.