Nieuwsbericht

Hemelvaartsweekend Spiekerdorp Wanneperveen: kom samen ontwerpen, timmeren, zagen, bouwen, schilderen, versieren......

24 mei 2022 | 1 minuut lezen

Aan de rand van Wanneperveen zal een heuse prairie verrijzen. Er worden saloons, tipitenten, totempalen en andere 'kunstwerken' gebouwd. Spiekerdorp bestaat niet alleen uit bouwen, er worden ook randactiviteiten georganiseerd die gerelateerd zijn aan het thema Cowboys en Indianen. Enkele actieve Venegers hebben in 2018 het idee opgevat Spiekerdorp te organiseren. Het doel is om de leefbaarheid, gezelligheid en sociale samenhang in Wanneperveen te bevorderen. Venegers zijn trots op hun dorp en dragen gezamenlijk bij aan het behouden en verbeteren van de leefbaarheid. Een leefbare woonomgeving creeren ze samen en Spiekerdorp is hier een mooi voorbeeld van. Daarnaast hoopt de kerngroep/organisatie die uit 10 personen bestaat en samen werkt met een grote groep vrijwilligers dat hun enthousiasme ook andere Venegers inspireert om zich in te (blijven) zetten voor het dorp. Het Spiekerdorp draagt bij aan het verbeteren van de creatieve en sociale vaardigheden van kinderen. Samen veel plezier hebben. In slechts enkele dagen tijd weten de kinderen, door naar elkaar te luisteren en met elkaar te overleggen, iets heel moois te maken. Via fondsen, sponsoren en een bescheide bijdrage van de deelnemers wordt een substantieel deel gefinancierd. De provincie Overijssel heeft ook een subsidie gegeven aan dit prachtige initaitief. Voor meer informatie: www.facebook.com/SpiekerdorpWanneperveen

NieuwsDownloadsVraag & Antwoord