Document

Maatschappelijk Makelaars Twente

6 januari 2022 | 1 minuut lezen

In 2021 hebben de Slingers en Uitdagingen in Twente een onderzoek gedaan naar samenwerking en versterking van de eigen organisaties. In 2022 dient dit rapport als leidraad voor de totstandkoming  van de Slingerbeurs Twente en daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda met als speerpunten: onderlinge samenwerking, bovenlokale acquisitie bedrijfsleven, digitaal matchen, kennisdeling, betrokkenheid regionale kennisinstituten en herstart gestopte Slingerbeursen. Onder roulerend voorzitterschap wordt federatief samengewerkt met een faciliterende rol voor het Twentse Noabers Fonds. 

1 document toegevoegd
NieuwsDownloadsVraag & Antwoord