Bewonersparticipatie

VolgendOntvolgen

Redactie

Nieuwe projecten, openingen, lanceringen, interviews. Je vindt het allemaal hier onder nieuws. Een handige plek om inspiratie op te doen op Samen Voor Elkaar Overijssel. Je kan ook reageren op het artikel of vragen stellen. Zo helpen we elkaar samen verder in ons mooie Overijssel! 

Samenwerkingsfonds Overijssels Noaberschapsfonds

Op donderdag 14 juli ging directeur Sandra Jetten van het Oranje Fonds langs bij Provincie Overijssel om samen met gedeputeerde Roy de Witte de sam...

Buurtinitiatief PC Hoofstraat is een groot succes

Het plantsoen dat zorgt voor sociale cohesie in de buurt is opgeknapt door de gemeente en buurtgenoten en is een daverend succes voor de wijk.

Participatie app Youmee wordt ingezet bij ontwikkeling Leader Ontwikkel Strategie

Vanaf 8 september 2022 wordt de participatie app Youmee ingezet bij Leader Noord Overijssel voor bottom-up georganiseerde inspraak over leefbaarhei...

OPROEP: Energietransitie, een collectief denkbeeld creëren

Hoe we praten over de wereld om ons heen bepaalt onze daden en daarmee onze toekomst. Taal en communicatie zijn enorm belangrijk als het gaat om co...

Busje komt zo? ANWB polst situatie auto en ov op platteland

Onze collega's uit Drenthe en Limburg werden geinterviewd door de ANWB en stonden in de laatste editie van de Kampioen.  'Als er steeds minder bus...

Resultatencommunicatie Toekomstvisie Dijkerhoek fase 1

De brochure met de resultatencommunicatie van de Toekomstvisie Dijkerhoek fase 1 is af.

Twentse Noabers stelt 50 kaarten beschikbaar voor het 'Kennisfestival Twente Beter'

Twentse Noabers participeert in de organisatie van het Kennisfestival Twente Beter: Twente Beter – Kennisfestival (twentebeterkennisfestival.nl) Om...

Theater op de Worp - initiatiefgroep verbindt beleid en praktijk

Regiegroep WIJD organiseerde deze zomer een wijkevenement: delen wat is gedaan en wat er nog op de planning staat. Een bijdrage van provincie Overi...

Buitenplaats Luttenbergh mooie aanwinst voor Overijssel

Op vrijdag 15 juli is Buitenplaats Luttenbergh geopend, door de initiatiefnemers samen met wethouder van der Heide en gedeputeerde de Witte. Er war...

Geslaagde bijeenkomst Fondsenfestival Overijssel

Afgelopen vrijdag vond het Fondsenfestival Overijssel plaats in Dalfsen. Een geslaagde middag en avond waarop bewonersinitiatieven en maatschappeli...
NieuwsDownloadsVraag & Antwoord