Nieuwsbericht

Adviseur lokale sport is er voor de gezamenlijke lokale sport (verenigingen en commerciële sportaanbieders)

18 september 2019 | 1 minuut lezen

De adviseur lokale sport ondersteunt de lokale sportaanbieders in hun rol en bijdrage in het proces om een lokaal (of regionaal) sportakkoord te vormen en mee uit te voeren. De adviseur lokale sport gaat hiervoor namens de gezamenlijke sport in gesprek met de lokale alliantie & de sportformateur, met als doel om de lokale sportclubs aan te moedigen om als sportaanbieders samen te werken.

De adviseur lokale sport werkt samen met de sportformateur. De sportformateur is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. Een lokaal sportakkoord is een set afspraken tussen de gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en eventueel het bedrijfsleven over de sport in de nabije toekomst. Een lokaal sportakkoord moet vooral verbinden, en aanzetten tot samenwerken en uitvoering. Geen papieren tijger, maar een concreet manifest, ondertekend door betrokken partijen, met een richtinggevend toekomstbeeld en een aantal praktisch uitvoerbare maatregelen.

Adviseurs lokale sport in Overijssel

In Overijssel zijn er verschillende adviseurs lokale sport actief en beschikbaar om de lokale sport de komende periode te ondersteunen. Zij vervullen deze rol gedurende de looptijd van de regeling en doen dit namens de gezamenlijke sportbonden, NOC*NSF, NL Actief en Sportkracht12.

25 september 2019

Mijn naam is Tom van Veen en ik ben aangesteld als Adviseur Lokale Sport in Oldenzaal.

Ik kan bogen op de nodige ervaring in zowel de sportwereld als in de wereld van welzijn, zorg, cultuur en wonen en zie het als een uitdaging om met de sportorganisaties (groot en klein, amateurs en professionals, profit en non-profit) aan de slag te gaan om verbindingen aan te gaan en nieuwe diensten te ontwikkelen.

Hierbij zie ik voor de sport een geweldige kans om vanuit haar expertise en maatschappelijke betrokkenheid een rol te gaan vervullen in het Sociaal Domein.

Ik denk hierbij aan zaken als preventie, ontmoeting/tegengaan van eenzaamheid, arbeidsparticipatie en leefstijl.

Het Sportakkoord en de daarbij behorende middelen bieden de gelegenheid om de sportsector, daar waar het gaat om het voorzieningenniveau in gemeenten, als stevige partner neer te zetten.

 

Met vriendelijke groet,
 
Tom van Veen
Het Egbertink 90
7582 DH Losser
tel. 06 23748481
email info@tomvanveen.org
19 november 2019
Hoi sportaanbieder, Jullie zorgen er samen voor dat er ongelooflijk veel mensen met heel veel plezier kunnen sporten en bewegen. De grote sociaal maatschappelijke kracht van een goede sportaanbieder hoef ik dan ook niet uit te leggen. Dat het een uitdaging is om elke dag mensen met meer plezier te laten sporten snap ik als bestuurder & verenigingsondersteuner heel er goed. Het lokale sportakkoord en de daaraan gekoppelde ondersteuning voor de sportaanbieders kan jullie hulp bieden bij deze uitdagingen. Een goed vrijwillig kader, goede trainers(begeleiding), goede bestuurders etc. zijn hierbij essentieel. Ook daar biedt het sportakkoord en de daaraan gekoppelde middelen een antwoord. Als adviseur lokale sport kan ik jullie samen met de lokale organisatie voor verenigingsondersteuning helpen om de vragen en de behoeften die er zijn in kaart te brengen en om er voor te zorgen dat jullie hierin de juist ondersteuning krijgen. Is jouw gemeente bezig met een lokaal sportakkoord? Doe mee! Heb je daar vragen over? Pak de telefoon en bel. Groet, Job van Eunen Adviseur lokale sport Job.vaneunen@adviseurlokalesport.nl 06-12718703
19 november 2019
-
21 november 2019

Mijn naam is Tom Sloetjes en ik ben Adviseur Lokale Sport voor Staphorst.

Ik kan verenigingen helpen bij:
- Vraagstukken rond de vorming van het sportakkoord. Wil je informatie of sparren over de te kiezen strategie voor jouw club? Ik hoor het graag.
- Ondersteuningswensen, met name ten aanzien van de uitvoering van het sportakkoord. 
- Kansen om als lokale sport vaker gezamenlijk op te treden en kennis en ervaringen uit te wisselen.

Heb je een andere vraag? Ook dan mag je altijd contact met me opnemen via onderstaande gegevens.

Tom Sloetjes
Adviseur lokale sport
namens de gezamenlijke sportbonden, NOC*NSF en NL Actief
M.:  06 -12758993
E.:   tom.sloetjes@adviseurlokalesport.nl

28 november 2019

Vanuit mijn rol als adviseur lokale sport ondersteun ik net als mijn collega's de lokale sportaanbieders (verenigingen én commerciele sport) die aan de slag gaan met de ambities die in de lokale sportakkoorden geformuleerd worden. 

Samen met bijvoorbeeld de buurtsportcoach(es) en verenigingsondersteuner(s) die lokaal aan het werk zijn kijken we met de sportaanbieder(s) welke ondersteuningsvraag en -behoefte er is en welke service(s) vanuit de sportlijn daarbij het beste aansluit(en). Kortom, hoe de sportaanbieder het beste geholpen kan worden. 

Sportaanbieders die graag willen sparren over de kansen die het sportakkoord biedt en/of andere vragen kunnen vrijblijvend contact opnemen met de adviseurs lokale sport (contactinfo van sommigen advieseurs treffen je hierboven/-onder aan of sportserviceoverijssel.nl/contact). 

Sport verenigt Overijssel, tot snel! 

Hartelijke groet, 

Monique 

7 februari 2020

Voor de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Hof van Twente ben ik aangesteld als adviseur lokale sport. Als adviseur lokale sport kan ik, net als mijn collega-adviseurs, samen met de lokale organisatie voor verenigingsondersteuning jullie helpen om de vragen en de behoeften die er zijn in kaart te brengen en deze matchen met de juiste ondersteuning. De middelen en ondersteuning vanuit het sportakkoord kunnen jullie gaan helpen bij de uitdagingen waar jullie als sportaanbieder dagelijks tegenaan lopen. 
Samen moeten we ervoor zorgen dat we ons mooie (Overijsselse) sportlandschap optimaal benutten, inzetten en vitaal houden.

Heb je vragen over het lokale sportakkoord en de mogelijkheden, neem dan eens contact met me op.

Sportieve groet,
Kira Schorn
kira.schorn@nevobo.nl

10 februari 2020

Mijn naam is Wolter Bos en ben actief als Adviseur Lokale Sport in verschillende gemeenten. Vanuit mijn rol probeer ik verenigingen en andere instanties te helpen bij verschillende ondersteuningsmogelijkheden die het Sportakkoord te bieden heeft. Heb je vragen over het sportakkoord in de gemeente Staphorst? Neem gerust contact met mij op. 

 

Wolter Bos 

wolter.bos@knvb.nl

06- 30530355

NieuwsVraag & AntwoordTools