Nieuwsbericht

Sport verenigt Overijssel!

16 september 2019 | 1 minuut lezen

Sport verenigt Nederland: In deze video heb je kennis gemaakt met de zes ambities in het Nationaal Sportakkoord. Dit Sportakkoord is op 29 juni 2018 gelanceerd door minister Bruno Bruins van VWS , samen met sportaanbieders, gemeenten, andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en vele andere betrokkenen. 

De komende 3 jaar wordt er geïnvesteerd om het Nationale Sportakkoord om te zetten in lokale sportakkoorden. Lokale sportakkoorden stimuleren dat binnen gemeenten iedere bewoner met plezier een leven lang kan sporten en bewegen.

Wat is een lokaal sportakkoord? 
Een lokaal sportakkoord is een set afspraken tussen de gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en eventueel het bedrijfsleven over de sport in de nabije toekomst. Een lokaal sportakkoord moet vooral mensen en organisaties verbinden, en aanzetten tot samenwerken en uitvoering. Het moet inspireren, prikkelen, uitdagen en aansluiten bij lokale ambities, daar waar lokaal de energie aanwezig is.


Geen papieren tijger, maar een concreet manifest, ondertekend door betrokken partijen, met een richtinggevend toekomstbeeld, zo mogelijk met concrete streefwaarden. Maar vooral ook met een aantal praktisch uitvoerbare maatregelen.

De gemeenschap wordt in dit proces ondersteund door de sportformateur en adviseur lokale sport. 

In Overijssel zijn er verschillende sportformateurs momenteel actief en betrokken bij het tot stand brengen van lokale sportakkoorden. 

NieuwsVraag & AntwoordThema'sTools