Nieuwsbericht

Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden draagt bij aan kwaliteit van leven

4 augustus 2022 | 1 minuut lezen

Aangepast paardrijden is een waardevolle activiteit voor de clienten. Het is goed voor hun conditie, het geeft een ontspannende werking op geest en lichaam. Het geeft sociale contacten en een gevoel van eigenwaarde. Voor mensen die niet in staat zijn om op een paard te zitten, bestaat het aanbod huifbedrijden. Een huifbed is een kar waar een bed bovenop ligt. Onder het bed lopen twee paarden die de kar rondtrekken en daarbij het bed laten bewegen. De cadans van de paarden en de warmte die ze afgeven, masseren het lichaam en leiden tot een grotere mate van ontspanning. Huifbedrijden kan door iedereen worden gedaan, ook door mensen met een meervoudige beperking. Voor hen is het vaak een van de weinige activiteiten die ze nog kunnen doen. Ze genieten enorm van huifbedrijden. Ook mensen met spastische aandoeningen hebben veel baat bij deze activiteit. Het leidt zelfs tot een vermindering in de medicatie.

De manege is opgezet 'voor en door' mensen met een beperking. De Stichting werkt met vrijwilligers. Meer dan 100 vrijwilligers zetten zich elke week in voor de clienten. Het is een hele diverse groep mensen in de leeftijd van 12 tot 84 jaar. Er wordt dagbesteding aangeboden aan mensen met een beperking met het doel hun zelfstandigheid te vergroten. Mensen die beperkt of volledig arbeidsongeschikt zijn ook van harte welkom om te helpen. En via contacten met Stichting Vluchtelingenwerk zijn mensen actief binnen de manege. De manege is een erkend leerbedrijf en begeleidt jaarlijks vele stagiairs uit het praktijk- en speciaal onderwijs. Er wordt een veilige omgeving geboden waar een ieder zichzelf kan zijn en zich verder kan ontwikkelen. Op die manier kunnen mensen optimaal hun talenten ontdekken en leren ze vaardigheden die ze in hun verdere loopbaan kunnen gebruiken.

Al met al draagt de manege bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. De activiteiten vinden plaats in de binnenbak. Na jaren intensief gebruik en onderhoud, is de bak toe aan vervanging. Er zal een deel van de oude binnenbak afgegraven moeten worden en een nieuwe nieuwe laag leemzand met daaroverheen vlokken aangebracht moeten worden. De provincie Overijssel heeft via het project initiatieven coach een financiele bijdrage verleend aan dit prachtige initiatief.

NieuwsDownloadsVraag & Antwoord