Vraag
Marijn Uitslag 4 jaar geleden

Financiële ondersteuning bij herinrichting nieuwe bijentuin Kampen

Wij bestaan als bijenvereniging dit jaar 100 jaar. Al vele tientallen jaren is onze bijenvereniging gevestigd in de versteende wijk Brunnepe in Kampen. Jarenlang wisten wij niet beter dan dat wij op ieder moment een nieuwe locatie moesten zoeken, omdat wij de grond huren van de gemeente. Daarom is hier ook jarenlang niks aan de bijentuin en bijenstallen gedaan. Nu hebben wij vorige jaar te horen gekregen dat wij mogen blijven en dat de gehuurde grond niet meer in aanmerking komt voor woningbouw. Dit staat gelukkig nu ook in het bestemmingsplan.

Met ons project bereiken wij de volgende aandachtsgebieden: Natuur: Ontwikeling en in stand houden van de honingbij. Ook zal er ruimte zijn voor de solitaire bij door een bijenhotel te realiseren. Flora: door beplaning van inheemse bijenplanten en bomensoorten. Educatie: Opleiden van nieuwe imkers en basisscholen uitnodigen voor natuureducatie. Omgeving: Meer groen brengen in de versteende woonwijk Brunnepe.

Wij zijn een kleine vereniging en wij staan voor een mooie opgave om een nieuwe bijentuin met stallen te realiseren. Mijn vraag voor jullie is: Hebben jullie tips voor mij waar ik beroep kan doen op financiele ondersteuning in de vorm van een subsidie/gift/etc?

Deze vraag heeft nog geen reacties.