Pieter Parmentier

Uitlijning profielfoto

Organisatie: Stichting ENF
Functie: Initiatiefnemer o.a.: www.erfdelen.nl/thuis
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Ervaringsdeskundigheid, Belangenbehartiging
Specialisme(n): Sport en bewegen, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Relatie overheid bewoners, Vervoer, Platteland, Natuur en milieu, Welzijn
Lid sinds: 15-04-2020
NieuwsThema's