Nieuwsbericht

Erfcoaches leggen waardevolle verbinding met maatschappelijke organisaties

Profielfoto van Rienke Vedders - Dekker
19 november 2022 | 1 minuut lezen

De agrarische secor bevindt zich altijd in het spanningsveld van markt, overheid en burger. Specifiek voor deze bedrijven geldt dat ze werken met levende materie en dat het vaak familiebedrijven zijn. Naast de eisen van de markt, de regels van de overheid en de wensen van de burger is er ook sprake van emotionele betrokkenheid. De presentatie van Agnes Mentink gaf de aanwezigen meer inzicht in de problematiek van het agrarisch deel van de samenleving. Duidelijk werd dat we allemaal onderdeel zijn. Alle mensen zijn verbonden met en verantwoordelijk voor de schepping, waarin mensen mogen leven en werken. Het was verrijkend om zo samen een verdieping te krijgen over de ontwikkelingen in het landelijk gebied en de bijbehorende veelomvattende maatschappelijke discussie. Aan het eind van de bijeenkomst werd geconcludeerd dat er in de toekomst meer gezamenlijk of aanvullend gewerkt kan worden ten dienst van de samenleving. 'Deze bijeenkomst vormt een goed begin'. 

Voor meer informatie: www.digitaleerfcoach.nl

Profielfoto van Pieter Parmentier
23 november 2022
Profielfoto van Pieter Parmentier
23 november 2022

We hebben inmiddels ruim 2800 belangstellenden voor Erfdelen en de eerste projecten zijn van start. Ter informatie: www.erfdelen.nl/thuis Met vriendelijke groet, Pieter Parmentier