Nieuwsbericht

De Geluksacademie is een stichting geworden en dat vieren we 19 maart met een korte digitale conferentie

9 maart 2021 | 2 minuten lezen

Bort Koelewijn, de burgemeester van Kampen zal de kick-off doen van Stichting Geluksacademie. Aansluitend houden we een kort online symposium over geluksgericht werken. U kunt kiezen tussen de volgende workschops:

Kamer 1. Geluksroute:

Maak kennis met de Geluksroute. De Geluksroute is een methodiek om mensen zelf weer aan het roer van hun leven  te zetten, en daarmee mensen krachtiger mee te laten doen in de samenleving. De Geluksroute richt zich op mensen die hoog risico hebben op een laag welbevinden door eenzaamheid, (chronische) gezondheidsklachten en een lage sociaaleconomische status.  Deze mensen kunnen in een negatieve spiraal komen van meer en meer zorg, zonder verder te komen in hun leven. Hulpverlenen is van nature gericht op het oplossen van problemen. Het risico daarvan is dat mensen als probleem geframed worden en dat ze zichzelf ook als probleem gaan ervaren. De Geluksroute biedt handreikingen om hier anders mee om te gaan. Je merkt dat mensen zich meer gezien voelen en dat professionals meer plezier in hun werk ervaren. Ruth Deddens neemt u mee.

Kamer 2. Kernkracht

Maak kennis met ons programma Kernkracht. Kernkracht is een methodiek die we samen met de KCWO ontwikkeld hebben om polarisatie tegen te gaan. We passen binnen kernkracht de principes van het geluskgericht werken toe op samenlevingsniveau. Daarom hebben we het niet over de-polarisatie maar over het vergroten en versterken van de maatschappelijke stabiliteit. Het geluksgericht werken biedt hier praktische handvatten voor.  Vooral tijdens de Covid-19 pandemie wordt het belang van aandacht geven aan stabiliteit voelbaar. Door de ziekte en de maatregelen tegen de verspreiding ervan worden direct alle psychologische basisbehoeften van welbevinden aangetast. Dat verklaart de enorme impact van de coronacrisis. Maar biedt tegelijk ook handvatten om met deze crisis om te gaan. Alma van Steenbergen reikt ze aan.

Kamer 3. Inclusieve hartelijke samenleving

Bij geluksgericht werken gaat het om optimaal functioneren van mensen in de samenleving en om het optimaal functioneren van de samenleving zelf. Hoe zorgen we samen voor een hartelijke, open maatschappij voor iedereen? Hoe kunnen we meer gewicht geven aan de maatschappelijke rollen en de veerkracht van alle mensen ongeacht hun achtergrond of beperkingen? De Geluksacademie benadert inclusie vanuit deze positieve insteek en laat de kansen en mogelijkheden zien voor een hartelijke samenleving. De uitdaging hierbij is om inclusie niet vóór de samenleving te organiseren, maar het initiatief van binnenuit te laten ontstaan door de samenleving zelf. Wat daarmee bedoeld wordt, legt onze hartelijke gastheer Roeland Tameling graag uit.

.
Wilt u deelnemen? Ga naar https://lnkd.in/dUU_Ytb om uw aanmelding te bevestigen.

U ontvangt dan een online link voor deelname en een bingokaart.
We hopen u 19 maart te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Bestuur Stichting Geluksacademie
Roeland Tameling (voorzitter)
Ed Wezenberg (secretaris)
Francien Steunenberg (penningmeester)
Albert Barth
Laura Weiss-de Boer

NieuwsThema's