Roeland Tameling

Uitlijning profielfoto

Organisatie: Kampen Partners
Functie: Manager
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Ledenwerving, Vrijwilligersbeleid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering
Specialisme(n): Relatie overheid bewoners, Recreatie/toerisme, Overig/anders
Kennis over: Noaberschap & vrijwilligers, Verhaal van Overijssel, Wonen, Preventie en Vitaliteit, Bewonersparticipatie
Lid sinds: 20-01-2022
NieuwsVraag & AntwoordTools