Nieuws

Nieuwe projecten, openingen, lanceringen, interviews. Je vindt het allemaal hier onder nieuws. Een handige plek om inspiratie op te doen op Samen Voor Elkaar Overijssel. Je kan ook reageren op het artikel of vragen stellen. Zo helpen we elkaar samen verder in ons mooie Overijssel! 

Samenwerkingsfonds Overijssels Noaberschapsfonds

Op donderdag 14 juli ging directeur Sandra Jetten van het Oranje Fonds langs bij Provincie Overijssel om samen met gedeputeerde Roy de Witte de sam...

Een bijzonder mooi initiatief: Zwolle info haalt voor ouderen de stad van buiten naar binnen!

Zwolse gepensioneerde filmers maken een fimcatalogus met tientallen sfeervolle filmimpressies die de stad van 'buiten naar binnen' haalt.

Buurtinitiatief PC Hoofstraat is een groot succes

Het plantsoen dat zorgt voor sociale cohesie in de buurt is opgeknapt door de gemeente en buurtgenoten en is een daverend succes voor de wijk.

Participatie app Youmee wordt ingezet bij ontwikkeling Leader Ontwikkel Strategie

Vanaf 8 september 2022 wordt de participatie app Youmee ingezet bij Leader Noord Overijssel voor bottom-up georganiseerde inspraak over leefbaarhei...

Prachtig buurtinitiatief: mooie ontmoetingsplek voor ouderen in Kampen

Enthousiaste bewoners van de Jacobsstraat in Kampen hebben een mooie ontmoetingsplek gecreeerd voor oudere buurtbewoners.

Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden draagt bij aan kwaliteit van leven

Aangepast paardrijden, huifbedrijden en aangepast mennen bevorderen het levensgeluk van mensen met verstandelijke, fysieke, meervoudige en psychisc...

OPROEP: Energietransitie, een collectief denkbeeld creëren

Hoe we praten over de wereld om ons heen bepaalt onze daden en daarmee onze toekomst. Taal en communicatie zijn enorm belangrijk als het gaat om co...

Busje komt zo? ANWB polst situatie auto en ov op platteland

Onze collega's uit Drenthe en Limburg werden geinterviewd door de ANWB en stonden in de laatste editie van de Kampioen.  'Als er steeds minder bus...

Resultatencommunicatie Toekomstvisie Dijkerhoek fase 1

De brochure met de resultatencommunicatie van de Toekomstvisie Dijkerhoek fase 1 is af.

Subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed

Dorps- en buurthuizen die willen verduurzamen kunnen begin oktober een tegemoetkoming in de kosten aanvragen via de subsidieregeling duurzaam maats...