Nieuwsbericht

"Breed oriënteren bij opstellen kerkenvisie"

Profielfoto van Jarno Vedders
23 oktober 2020 | 2 minuten lezen

In heel Nederland zijn kerken zich aan het oriënteren welke functie zij hebben in de toekomst in een dorp of wijk van een stad. In Overijssel helpt de OVKK de kerken daarbij. Voor het landelijke magazine Met Hart & Ziel van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) werden organisaties geinterviewd die kerken helpen bij het opstellen van een kerkenvisie. Maar liefst twee organisaties uit Overijssel kwamen aan het woord bij het thema Kerkenvisie als strategie. 

OVKK: "Wij zorgen voor samen breder kijken"

Tom Jannink is adviseur de Overijsselse Vereniging Voor Krachtige Kernen (OVKK). "Wij zien veel dorpskernen met een kerk, een school, een dorpshuis en een sportaccommodatie die vaak overlappende zorgen hebben: terugloop van bezoekers, hoge exploitatie- en onderhoudskosten en verouderde gebouwen. Wij gaan in gesprek met al die partijen en de gemeente en proberen samen breder te kijken. Uiteraard betrekken we ook de inwoners: wat zijn hun wensen, welke functies zijn nodig om hun dorp leefbaar te houden. Heb je alle "stenen" nodig? Of kun je ook gebruik maken van elkaars gebouwen? Kun je samen een invulling geven?"

Emotioneel eigendom

Vaak merkt Jannink dat het gehoud van het kerkgebouw belangrijk is. Hoewel kerkbezoek terugloopt, wordt dit gebouw toch vaak als emotioneel eigendom beschouwd, dat als ziel van het dorp niet gemist mag worden. "Het kan een uitdaging zijn om kerkbesturen in beweging te krijgen, maar meestal lukt het. Dat moet ook wel: zonder kerkbestuur kom je niet tot een gemeenschappelijke visie in het dorp." 

Bredere visie
Een bredere visie die samen met alle inwoners is opgesteld, blijkt goed te werken binnen de dorpskerken. Hierdoor voelen kerkbesturen zich gesteund en gemotiveerd. Ook gemeenten zouden zich bij het opstellen van een kerkenvisie breed moeten oriënteren, vindt Jannink. "Een breed gedragen accommodatievisie, waarin ook de dorpskerk een rol heeft, draagt in in onze ogen bij aan het de leefbaarheid van kernen."

Ook het Oversticht uit Twente kwam aan het woord in het magazine Met Hart & Ziel. 

Oversticht: In Twente werken we aan een regionale kerkenvisie
Het Oversticht doet onderzoek naar en brengt advies uit over erfgoed in de leefomgeving. Programmaleider Erfgoed Mireille Dosker: "Op initiatief van drie betrokken burgers ontstond het idee van een regionale kerkenvisie voor Twente. Kijk je regionaal, dan kom je waarschijnlijk  tot betere afwegingen en een beter verhaal. Je wilt bij het zoeken naar goede herbestemmingen bijvoorbeeld voorkomen dat er te vaak voor dezelfde oplossing wordt gekozen. Dat er in de regio plotseling vijf theaters of bedrijfverzamelgebouwen bijkomen."

Animo
In oktober 2019 faciliteerde Het Oversticht een workshop over de toekomst van Twentse kerken. Zo'n 20 deelnemers met gemeente als Almelo, Rijssen/Holten, Enschede, Hengel  en Borne, waren vertegenwoordigd. Maar ook protestantse kerk, stichting Stad en regio en netwerkorganisatie Stimuland. Dosker: "Er bleek voldoende animo te zijn voor een Twentse aanpak. Daarom werd er een kerngroep samengesteld om dit verder uit te werken. Het Oversticht speelt daarin een coördinerende rol. Ik ben optimistisch over een gezamenlijke kerkenvisie voor heel Twente". 

Bron: Magazine Met Hart & Ziel, Ministerie van OCW