Nieuwsbericht

Provinciaal Sport- en beweegakkoord

14 oktober 2020 | 1 minuut lezen

De ambitie is dat Overijssel in 2025 in de top drie staat van de meest beweegvriendelijke, sportieve en gezonde provincie van Nederland! Dan moeten de inwoners  van Overijssel ruim voldoen aan de beweegnorm en daardoor gemiddeld langer leven met meer kwalitatief goede levensjaren in een aantrekkelijke en veilige leefomgeving. Bewegen wordt het ‘nieuwe normaal’ als onderdeel van een actief leefstijlbeleid voor alle inwoners van Overijssel vanuit het principe: ‘Overijssel Inclusief’!

Op 29 juni 2018 heeft minister Bruno Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, van gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord getekend: ‘Sport verenigt Nederland’. In Overijssel heeft een brede alliantie van Overijsselse organisaties, te weten Sportservice Zwolle, Sportbedrijf Raalte, Sportbedrijf Deventer, Sportbedrijf Almelo, Sportaal, Topsport Overijssel, Sportservice Overijssel en Provincie Overijssel, de handschoen opgepakt voor de ontwikkeling van een Overijssels Sport- en beweegakkoord, dat vooral gericht is op bovenlokale/regionale thema's die de lokale sportakkoorden ondersteunen en versterken. Eind 2019 was het startsein van dit proces en is er een eerste aanzet gegeven voor het ontwikkelen van een basis voor het Overijssels Sport- en beweegakkoord.

In 2020 is verder gewerkt aan de uitwerking van de ambities en doelen, waarbij voortdurend afstemming heeft plaatsgevonden met het speelveld via oa een 'rondje langs de velden' bij alle 25 gemeenten in Overijssel. Als fundament vormen de 25 lokale sportakkoorden een bijdrage aan een gedeeld beeld over de bovenlokale/regionale uitdagingen en kansen van het Overijssels Sport- en beweegakkoord.

Het resultaat van dit proces zal een document zijn, waarin de ambities op het gebeid van sport, bewegen en vitaliteit voor Overijssel zijn beschreven. Het akkoord zal een open karakter hebben, er is ruimte voor nieuwe initiatieven en activiteiten wanneer ontwikkelingen daar aanleiding toe geven en passen binnen de geformuleerde ambities. Ook kunnen nieuwe partners aansluiten als zij het akkoord onderschrijven en bereid zijn bij te dragen aan het realiseren van de ambities.
De huidige corona-crisis toont ook het belang van sporten en bewegen aan als preventief middel voor een positieve gezondheid.
Het Overijssels Sport- en beweegakkoord moet een inspiratiebron zijn voor overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemingen in Overijssel.

Op 12 november 2020 zal het Overijssels Sport- en beweegakkoord gepresenteerd worden.

Vraag & AntwoordThema's