Nieuwsbericht

Blog: Positief gezondheid Overijssel

Profielfoto van Roy De Witte
29 september 2022 | 1 minuut lezen

Bij ons thuis is gezond zijn, zowel fysiek als mentaal, erg belangrijk. Mijn vrouw Joyce is leefstijl coach en zij is onze stok achter de deur! Mijn kinderen spelen dan ook elke dag heerlijk buiten, in de prachtige groene omgeving in Manderveen. In mijn geringe vrije tijd train ik de pupillen bij onze voetbalvereniging VMC. Het is fijn om samen te bewegen en plezier te maken. Het gaat niet alleen om voetbal, maar om elkaar. Noaberschap in het klein, maar groots van impact!

De coronapandemie heeft ons allemaal, zeker ook mij en mijn collega bestuurders,  laten zien hoe belangrijk gezondheid is. Positieve gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Het gaat om goed voor jezelf zorgen en plezier uit het leven kunnen halen.

Rode draad gezondheid
De tijd is rijp om te werken aan een gezonde samenleving. Ook binnen de provincie heeft gezondheid een andere waarde gekregen. De andere waarde van gezondheid zit hem in gezondheid zien vanuit sociale kant. Het kunnen meedoen in de samenleving, een fijne baan hebben en bewegingsruimte in je omgeving. Ik voer nu gesprekken met collega bestuurders, waarbij ook naar sociale/positieve gezondheid wordt gekeken? Er wordt nu breder gekeken dan naar ziekte en zorg alleen.

Tijdens mijn werkbezoeken spreek ik ook vaak inwoners met mooie initiatieven. Het is belangrijk dat wij, als provincie maar ook onze samenwerkingspartners en gemeenten, in gesprek blijven met onze inwoners.
Daarom de inspiratiemiddag op 30 september zo belangrijk! Laten we elkaar blijven opzoeken en kennis en netwerken met elkaar delen.

Regio aanpak positieve gezondheid
Samen met partners werken wij aan de regio aanpak positieve gezondheid. Iedere regio kent een andere cultuur en gaat anders met elkaar om. Dit vraagt om een andere manier van benaderen.
In de regio Salland is er Salland United, in IJsselland Positief Gezond IJsselland en in Twente zijn we onderdeel van de Twentse Koers.
Wat onze rol dan is? Wij zijn de kennisverbinder en netwerkpartner in deze netwerken. Kennis samenbrengen, mensen aan elkaar koppelen en lobby naar de landelijke politiek. Samen, stap voor stap, gezondheid naar een hoger plan brengen.