Nieuwsbericht

Bridgen bij de Bridge Societeit Almelo

21 september 2020 | 1 minuut lezen

De Bridge Societeit Almelo biedt iedereen de mogelijkheid om zich het bridgespel eigen te maken en het op bijna iedere dag te beoefenen. Het verenigingsleven gaat weer op gang komen. Met veel inzet van vrijwilligers is het denksportcentrum corona-proof gemaakt om vanaf 1 oktober met de competities te starten. De speelgelegenheid in Almelo is geheel ingericht op grond van de coronamaatregelen die het RIVM en de Nederlandse Bridge Bond hebben opgesteld. De bridgeclub heeft ongeveer 250 leden waarvan het merendeel ouderen. Door de aanpassingen willen we de ouderen uit hun isolement halen die is ontstaan door de coronacrisis. Zo kunnen ook degenen die in een corona risicogroep vallen veilig komen bridgen.

Vraag & AntwoordThema's