Nieuwsbericht

Coöperatief fonds van Rabobank tijdens coronacrisis

Profielfoto van Ruth Deddens
8 april 2020 | 1 minuut lezen

Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven kunnen via het digitale aanvraagformulier onder aan de pagina een aanvraag indienen voor een beroep op het Fonds. De aanvrager beargumenteert concreet waardoor zij in continuïteitsproblemen dreigt te komen, bijvoorbeeld door het wegvallen van een belangrijk event of activiteit (uitgezonderd zijn zaken als contributie-inkomsten of reguliere horeca-omzet), inclusief een eenvoudige berekening van de financiële consequenties. Tevens kan een aanvraag worden ingediend door voorgenoemde partijen voor een project of activiteit dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis.

 

Voorwaarden voor een aanvraag

 

  • De aanvrager is klant van Rabobank
  • De aanvrager is een vereniging, stichting of maatschappelijk initiatief waarvan de kernactiviteiten plaatsvinden in het werkgebied van de lokale bank waar de aanvraag wordt ingediend.
  • De aanvrager kan aantonen dat zij financiële problemen ondervindt als gevolg van een investering in een evenement of bijeenkomst die als gevolg van corona wel kosten met zich heeft meegebracht, maar niet tot opbrengsten heeft geleid, óf
  • De aanvrager kan aantonen dat ze andere dan de hiervoor genoemde financiële problemen ondervindt als gevolg van de coronacrisis. En dat deze problemen kunnen leiden tot een gevaar voor de continuïteit.
  • De aanvrager kan aantonen dat deze problemen zijn ontstaan ná 1 maart 2020 (in lijn met de overheidsmaatregelen).
  • De aanvrager kan aantonen dat ze een activiteit start als gevolg van de coronacrisis die bijdraagt aan de lokale leefomgeving en waarvoor een bijdrage nodig is.
  • Landelijke verenigingen/stichtingen zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor lokale afdelingen van landelijke verenigingen en stichtingen.
  • Rabobank behoudt te allen tijde het recht om een aanvraag van vereniging, stichting of maatschappelijke instantie af te wijzen en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de aanvrager.