Nieuwsbericht

Wesepe werkt aan bijzonder voorzieningenhart

10 september 2019 | 3 minuten lezen

In Wesepe zijn een aantal centraal gelegen panden aan vernieuwing toe. Vanwege het maatschappelijke karakter zijn er plannen ontstaan om gezamenlijk een Voorzieningenhart Wesepe te creëren waar ook de kerk onderdeel van uit maakt. Lid van de stuurgroep Arnold Nijland vertelt over dit ambitieuze plan waarbij inwoners nauw betrokken worden.

In 2009 hield de lokale kroeg, die diep geworteld zat in de samenleving van Wesepe, op te bestaan. Althans, daar leek het op. “Plaatselijk Belang wist de gemeente te overtuigen het pand te kopen,” vertelt Nijland. “Op deze manier kon de kroegfunctie, die belangrijk is in een dorp met 1.200 inwoners, behouden blijven en werd de maatschappelijke functie die de kroeg al had, uitgebreid. Zo eiste de gemeente bijvoorbeeld dat de plaatselijke verenigingen er terecht moesten blijven kunnen voor hun activiteiten”, vertelt Nijland die niet alleen van meet af aan betrokken is bij de stuurgroep maar ook voorzitter is van het nabijgelegen zalencentrum. 
 

Inwoners betrekken

“Afgesproken werd om in 2022 te kijken naar clustering van de gebouwen die in het centrum liggen van Wesepe. Maar omdat de naastgelegen school en de gymzaal nu al aan vernieuwing toe zijn, is dit proces naar voren gehaald,” aldus Nijland. Zo ontstond de stuurgroep Voorzieningenhart Wesepe waarin o.a. de school, het Wapen van Wesepe, de naastgelegen kerk, de sportvereniging Wesepe en nog een aantal betrokken zitting in nemen. Nijland: “In 2018 zijn we begonnen met de eerste stappen richting het nieuw te realiseren voorzieningenhart. We hebben een onderzoek gedaan en inwoners nauw betrokken door informatiebijeenkomsten te organiseren en bewoners te laten meedenken. Hoe zien we Wesepe voor ons de komende 30 jaar was de centrale vraag.”

Clusteren van functies

“Uiteindelijk zijn we van 5 scenario’s naar één gegaan. Dit scenario hebben we nu voorgelegd bij het College van B&W.” Het eerste conceptidee gaat uit van een scenario waarbij gebouwen in het centrum worden samengevoegd. “Zo krijgt de kerk een culturele functie en wordt het samengevoegd met de school. Bij dit scenario wordt daarnaast de sportzaal een sporthal, die op zijn beurt weer wordt gekoppeld aan het zalencentrum. Zo clusteren we maatschappelijke functies in het centrum van Wesepe,” vertelt Nijland.

Samen leven

Uiteraard loopt de stuurgroep in zo’n proces ook tegen zaken aan. Nijland: “Ik moet zeggen dat het tot nu toe allemaal voorspoedig verloopt, maar je hebt wel te maken met buren en met belangen. Mensen die elkaar allemaal kennen en elkaar overal tegenkomen. Daarom is het belangrijk om het stapje voor stapje te doen. Mensen te betrekken en te laten meepraten. In een stad denken ze misschien ‘moet dit allemaal zo’, maar we hebben te maken met een dorp waar families al generatie op generatie samen leven. Je moet elkaar wat gunnen, er voor elkaar zijn. Saamhorigheid is en blijft heel belangrijk in Wesepe”.

Op weg naar prachtig voorzieningenhart

En wat zijn nu de volgende stappen in Wesepe? “Als het College van B&W enthousiast reageert op het voorgelegde scenario, gaan we de financiele haalbaarheid in kaart brengen. Ook moeten we goed kijken of onze plannen allemaal haalbaar zijn, je hebt bijvoorbeeld te maken met een kerk wat een rijksmonument is. Ook gaan we in die fase een architect betrekken die de wensen van alle maatschappelijke partijen in kaart brengt en vertaalt naar de nieuwe panden. Is die fase achter de rug dan gaan we met het bestemmingsplan aan de slag, om vervolgens te gaan bouwen. Over een paar jaar hopen we hier een prachtig nieuw Voorzieningenhart Wesepe te hebben,” besluit Nijland enthousiast.

Meer weten?
Wil je meer weten over het proces van het Voorzieningenhart Wesepe? Of wil je in contact komen met betrokkenen? Kijk op https://www.wesepe.nl/voorzieningenhart/
Wil je discussieren over de kansen van een voorzieningenhart in jouw dorp of wijk? Dat kan hieronder of in 1 van de werkgroepen als je bent ingelogd. 

 

Voorzieningenhart Wesepe Arnold Nijland

 

Voorzieningenhart Wesepe

NieuwsVraag & AntwoordTools