Frans Arntzen

Organisatie: Buurtfabriek Brinkgreverweg 132 Deventer
Functie: Secretaris
Werkgebieden: Deskundigheidsbevordering
Specialisme(n): Dorps/wijk/buurtontwikkeling
Kennis over: Leefbaar platteland, Maatschappelijk vastgoed, Bewonersparticipatie, Duurzaamheid
Lid sinds: 01-05-2020
NieuwsVraag & AntwoordTools