Nieuwsbericht

Olst-Wijhe krijgt geen nieuwe basisschool maar een multifunctioneel kindcentrum

28 augustus 2020 | 2 minuten lezen

“We proberen onze scholen meer te laten zijn dan alleen een onderwijsruimte,” zegt Bart de Grunt, lid van het college van bestuur van Mijnplein, dat over 22 basisscholen in een groot deel van Salland gaat. We vroegen Mijnplein naar dubbelfuncties van ‘maatschappelijk vastgoed’ wegens corona. In Olst-Wijhe spreken ze over ‘kindcentrum’.

Door corona komt boven drijven dat het hebben van maatschappelijk vastgoed een zware wissel trekt op veel sociaal cultureel werk. Je hebt een pand nodig voor activiteiten, maar als de activiteiten wegvallen, wie betaalt dan het pand nog? In coronatijd is dat aan de hand en laat dat nu net ook de tijd zijn dat je sociaal cultureel werk het hardst nodig hebt.

Wijz heeft in Zwolle ervaren hoe mooi dubbelfuncties kunnen werken, door welzijnswerk onder te brengen in bestaande ruimtes zoals de voetbalkantine van Berkum. Of Huisgenoten in Deventer die haar activiteiten in de huiskamer van deelnemers houdt.

Ut Hus in Olst-Wijhe is ook op zoek naar het delen van gebouwen. “Dat derde huis is essentieel voor veel mensen” zegt Angelieke Huisman. Ze bepleit dat je niet aan de ene kant van de straat een pand hebt dat overdag het licht aan heeft en aan de overkant een pand waar alleen ’s avonds het licht brandt.

In Olst-Wijhe liggen tal van plannen voor nieuwe scholen op stapel. Gaan die 24-7 open? De Grunt: “Het bestuur van Mijnplein staat helemaal achter de veranderde gedachte dat we maatschappelijk vastgoed breder moeten zien en dat we samen met de andere instellingen op moeten trekken. ‘Scholen voor morgen’ is een traject waarin we proberen onze ketenpartners mee te nemen in die gedachte. De insteek is om de scholen meer te laten zijn dan alleen een onderwijsruimte van 08.00 tot 15.00 uur. Er is dan ook in elke woonkern een kwartiermaker ‘samenwerking en verbreding’ aan het werk, die met de andere maatschappelijke partners het contact zoekt en bekijkt hoe we kunnen uitbreiden en wederzijds van elkaar en elkaars faciliteiten gebruik kunnen maken. Je zult begrijpen dat niet alles in één keer kan en in hoeverre er met Ut Hus al afspraken zijn, durf ik op dit moment niet te zeggen, maar daar wordt dus zeker wel naar gekeken.”

Kindcentrum
De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft inmiddels goedkeuring gegeven aan een nieuw scholencluster voor Olst, Boskamp en Den Nul. Dat plan staat in het kader van het project ‘scholen voor morgen’. Olst-Wijhe daarover: “Hiermee bouwen de schoolbesturen van Mijnplein, De Mare en de gemeente aan kwalitatief goed, betaalbaar en toekomstbestendig onderwijs en opvang voor kinderen van 0 – 14 jaar.” De gemeente noemt het zelfs geen school meer, maar kindcentrum “omdat het naast basisonderwijs ook gaat om kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport.”

Het gebouw wordt energieneutraal en er is veel aandacht voor de landschappelijke inpassing. Naar verwachting zal de bouw, na afronding van de ruimtelijke procedures, in 2022 kunnen beginnen en afgerond zijn in 2023.

Bestuurder Marlous Siemelink van De Mare: “We gaan dan naar een nieuwe manier van combineren van onderwijs, opvang en sport en spel. Door dit bij elkaar te brengen, zorgen we voor een doorlopende lijn in het dagelijkse leven van de kinderen.”

Burgemeester Ton Strien: “Wij willen graag een aantrekkelijke gemeente zijn, ook voor gezinnen met jonge kinderen. Het concept van ‘scholen voor morgen’ draagt daaraan bij. Duurzaam onderwijs, waarbij de scholen ook heel veel maatschappelijke partners betrekken, zoals organisaties op het gebied van sport, cultuur, passend onderwijs en het lokale verenigingsleven. Een prachtige combinatie van functies die bijdraagt aan een gezonde, veilige en inspirerende omgeving voor kinderen om in op te groeien.”

Op de foto vlnr: Gerald Grashof, voorzitter overleg tussen schoolbesturen en gemeente, Marlous Siemelink, directeur-bestuurder De Mare, Ton Strien, burgemeester en portefeuillehouder onderwijs gemeente Olst-Wijhe, Bart de Grunt, bestuurder Mijnplein.

Vraag & AntwoordThema's