Nieuwsbericht

Aansluiten bij behoeften van deelnemers belangrijk om ouderen in beweging te krijgen

12 maart 2018 | 1 minuut lezen

In opdracht van de Hersenstichting hebben het Mulier Instituut en het Kenniscentrum de rapportage ‘Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten’ opgesteld. Doel van dit onderzoek was om meer zicht te krijgen op de strategieën om bereik, adoptie, implementatie en borging van beweeginterventies voor ouderen te vergroten.

Uit de rapportage blijkt dat bewegen het risico op cognitieve achteruitgang bij ouderen kan verkleinen. Daarom worden door veel verschillende partijen beweegprogramma’s ontwikkeld. Om succesvol te zijn moet een beweegprogramma op een goede manier in praktijk worden gebracht. Voldoende kennis over en aansluiting bij de behoeften en wensen van de beoogde doelgroep zijn belangrijke voorwaarden om ouderen in beweging te krijgen. Hiernaast spelen een netwerk van gemotiveerde betrokkenen, voldoende tijd en voldoende financiële ondersteuning een grote rol in de mate waarin de implementatie van een beweegprogramma succesvol is. Voor meer informatie zie de website van het Mulier Instituut.

Klik hier voor de volledige rapportage ‘Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten’.

Vraag & AntwoordThema's