Nieuwsbericht

Subsidieregeling 'Kom Meedoen' Hengelo

8 maart 2018 | 1 minuut lezen

Welke activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden kun je in Hengelo bedenken en ontwikkelen, zodat kwetsbare volwassenen en jongeren minder eenzaam zijn en zichzelf beter kunnen redden? De gemeente Hengelo stelt hier een unieke subsidie voor beschikbaar, onder de titel ‘KOM MEEDOEN!’. Organisaties die hier mooie initiatieven voor willen ontwikkelen kunnen vanaf nu een aanvraag indienen.

‘We willen dat zoveel mogelijk Hengeloërs mee kunnen komen en mee kunnen doen’, zegt wethouder Jan Bron (zorg en ondersteuning). ’Sommige mensen hebben daar een steuntje in de rug bij nodig. We dagen organisaties uit om hier vernieuwende initiatieven voor te ontwikkelen.’ Ook kunnen mensen met een goede ideeën zich melden. Jan Bron: ‘Die proberen we dan te koppelen aan een organisatie, zodat zij het idee met behulp van de subsidie ook echt kunnen uitvoeren!’.

150.000 euro beschikbaar
In totaal is er 150.000 euro beschikbaar. Per activiteit kan maximaal 30.000 euro worden aangevraagd. De subsidieregeling is bedoeld voor het organiseren van nieuwe groepsactiviteiten gericht op ontmoeten en dag- en vrijetijdsbesteding, waarbij een lichte vorm van ondersteuning wordt geboden. Deze activiteiten moeten toegankelijk zijn voor volwassenen en/of jongeren:

  • met een licht verstandelijke beperking en/of
  • in ongewenst sociaal isolement en/of
  • met psychiatrische problematiek.

Met behulp van de subsidie wil de gemeente Hengelo eenzaamheid onder deze mensen verminderen en hun zelfredzaamheid in de Hengelose samenleving verhogen.

Laagdrempelig en in de buurt
De mensen hebben geen doorverwijzing of indicatie nodig om deel te kunnen nemen aan de activiteiten. Jan Bron: ‘Het is een zogenoemde voorliggende activiteit. Laagdrempelig en in de buurt, zodat mensen er ook gemakkelijk naar toe kunnen. De komende jaren willen we meer van deze voorzieningen in Hengelo ontwikkelen. Daarmee bieden we dicht bij huis een lichte vorm van ondersteuning, waarmee we mensen in een vroegtijdig stadium passend kunnen ondersteunen. Uiteindelijk verwachten we daarmee de duurdere en zwaardere hulp beschikbaar en betaalbaar te houden voor de mensen die dat nodig hebben.

Subsidie aanvragen
De subsidie is vanaf dit moment aan te vragen via een aanvraagformulier van de gemeente Hengelo.

Mensen die zelf geen aanvraag willen indienen, maar wel goede ideeën hebben over dit onderwerp kunnen hun idee doorgeven aan de gemeente via zorgloket@hengelo.nl

Vraag & AntwoordThema's