Nieuwsbericht

Impacttool helpt bij schrijven subsidie aanvragen

27 december 2019 | 2 minuten lezen

Ook in 2020 staan er weer een aantal mooie (sport)subsidies op de kalender. Het schrijven van zo’n aanvraag kan best pittig zijn, zeker wanneer je dit niet regelmatig doet zoals de meeste bewoners die hiermee aan de slag gaan. Naast praktische ondersteuning vanuit verschillende organisaties zoals Sportservice Overijssel en Stimuland is er ook een impacttool beschikbaar. Deze tool helpt bij het beschrijven van de impact (nalatenschap – aan welke fundamentele verandering wil je bijdragen) van jouw initiatief en ondersteunt je in de stappen die je zet en vragen die je jezelf kunt stellen om deze impact te realiseren.

 

Wat is impact precies?

Impact, het lijkt een abstract en vaag woord maar het is de basis van ieder idee/initiatief. Beantwoord voor jullie zelf de vraag: “Aan welke fundamentele verandering wil je met jouw initiatief bijdragen?” Het antwoord op deze vraag is de impact. De nalatenschap van jouw initiatief! Denk hierbij aan verandering op de (langere) termijn, zoals:

 • Actief burgerschap
 • Meer gelijke kansen
 • Meer sport- en bewegen (in de buurt)
 • Verbeterde inzetbaarheid op de arbeidsmarkt
 • Betere economische ontwikkeling

 

Omschrijven van de impact

Het is een paar jaar na het project. Trots en tevreden kijken jullie terug op jullie gerealiseerde initiatief. Het heeft absoluut bijgedragen aan de positieve verandering die je nu ziet.

 • Schrijf in maximaal 20 woorden de nalatenschap. Red je het niet in 20 woorden, denk dan nog eens goed na wat je ècht wilt bereiken met dit project/initiatief.
 • Begin met: Mede door ons project…
 • Beschrijf dit in termen van VERANDERING en voor WIE die verandering geldt.

 

Waar plaats je deze antwoorden in de subsidie aanvraagformulieren

De informatie die je verzamelt is behulpzaam en interessant zijn voor de volgende delen van subsidie aanvraagformulieren:

 

 • Waarom wil je dit project uitvoeren?
 • Wat zijn de doelstellingen?
 • Wanneer is het project/initiatief succesvol?
 • Hoe verhoudt het zich tot de doelstellingen van het subsidieprogramma?
 • Wat zijn de vraagstukken en behoeften die je met dit project wilt aanpakken?

 

Welke relatie heeft de impact tot activiteiten?

De impact is slechts 1 onderdeel van de handige impacttool. Het staat in relatie tot en heeft nauwe verbinding met de outcome, output, activiteiten en input. Het mooie is, je kunt deze tool van achter naar voor invullen (rechts naar links) en vervolgens de andere kant uit (van links naar rechts) moet hij ook kloppen en logisch ingevuld zijn; dit is direct een check voor jezelf of je hem goed hebt ingevuld.

 

! // IMPACT: Tot welke fundamentele verandering wil je bijdragen?

+ // OUTCOME: Wat is jouw project-/initiatiefbijdrage voor deze verandering?

= // OUPUT: Wat zijn de benodigde resultaten?

> // ACTIVITEITEN: Welke activiteiten moet je inzetten?

… // INPUT: Wat zijn je middelen?

 

Samenvattend

Het gebruiken van de impacttool biedt je praktische handvatten bij het formuleren van subsidie aanvragen. Het stelt vragen en legt logische verbanden voor de gewenste samenhang in subsidie aanvragen. Je kunt de tool van rechts naar links invullen en ter controle van links naar rechts checken.

 

Hulp & advies?

Weet dat organisaties als @Sportservice Overijssel en Stimuland je vaak kunnen begeleiden; informeer naar de mogelijkheden en maak gebruik van hun netwerk.

Thema's