Nieuwsbericht

In gesprek over gezondheid: Alles op Tafel

Profielfoto van Elma van Dongen
23 mei 2023 | 2 minuten lezen

Vanuit de beweging Positief Gezond IJsselland hebben we het spel ‘Alles op tafel’ besteld om met professionals en inwoners in gesprek te gaan over Positieve Gezondheid. Het spel kan gespeeld worden met iedereen die op een laagdrempelige en speelse wijze in gesprek wil over gezondheid. Het spel is uitgebreid getest en speciaal bedoeld voor mensen met een lichamelijke, psychische of licht verstandelijke beperking en voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen. Ook is het spel voor mantelzorgers, leefstijlcoaches, POH en zorgverleners.

We gingen op bezoek bij Carinova in Deventer om het spel te testen met drie bevlogen professionals die Positieve Gezondheid een warm hart toedragen. Carinova heeft ongeveer tien ‘Positieve Gezondheid ambassadeurs’, Nicole Riesebosch is één van hen en werkt als wijkziekenverzorgende in de wijk. De ambassadeurs hebben allemaal de basistraining Positieve Gezondheid gevolgd en werken wijkgericht. Zij hebben in hun wijk een ambassadeursrol om denken en doen vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid meer te integreren in het dagelijks werk. Nicole merkt sinds ze hiermee bezig is dat ze veel nieuwe dingen hoort. Werken vanuit de brede blik op gezondheid levert écht andere gesprekken op, zowel met cliënten als met collega’s. Ook merkt ze dat er meer respect over en weer is, doordat je een diepere laag aanboort in het contact. 
In iedere wijk waar Carinova actief is coachen de ambassadeurs van Carinova een aantal ‘aandachtsvelders’: dit zijn collega’s die in hun team Positieve Gezondheid steeds weer onder aandacht brengen.  
 
Vandaag heeft Nicole twee van haar collega’s die ‘aandachtsvelder’ zijn uitgenodigd het spel met ons te spelen. Steffie is coördinerend wijkverpleegkundige en Wilma is verzorgende C, zij schuiven graag aan om te ervaren hoe het spel Alles op tafel werkt en wat het spelen ervan in beweging zet. 

De opbrengst
Na een uurtje maken we de balans op. De vraag komt op: ‘Hoe goed ken je elkaar eigenlijk?’ Al werken ze al jaren samen, door het spelen van Alles op tafel hebben ze in een uur tijd alweer nieuwe dingen over elkaar geleerd. Dit is waardevol voor de samenwerking concluderen de collega’s. Maar ook ván elkaar geleerd: hoe de ander werkt aan het houden van een goede balans bijvoorbeeld, een belangrijk aspect bij de dimensie kwaliteit van leven. Het spel laat je nadenken over wat werkelijk belangrijk is voor jou, en hoe dat bijdraagt aan je fysieke en mentale gezondheid. 

Alle drie zijn ze het erover eens dat dit spel zowel in teamverband als met cliënten één-op-één heel goed in te zetten is. Het spel kent twee varianten: met de ene speel je het spel met een team van maximaal 6-7 mensen, de andere variant is om één-op-één te spelen. Nicole, Wilma en Steffie gaan beide varianten graag uitproberen om ook met andere collega’s en cliënten dat andere gesprek over gezondheid te gaan voeren! Over een week of zes kom ik weer bij ze terug om te horen hoe dat bevallen is. 

Ook meespelen?
Geïnteresseerd om ook een sessie te organiseren in jouw organisatie of gemeente in IJsselland? Neem dan contact op met Elma van Dongen via elma.van.dongen@proscoop.nl of 06 - 82 87 86 82