Nieuwsbericht

Stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen

22 november 2019 | 1 minuut lezen

Wil je nieuwe sporters aan je club binden en aan de slag met het deel(sport)akkoord 'Inclusief Sporten en Bewegen'? Dan kun je gebruik maken van een stimuleringsbudget* van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden.

Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen.

Clubs kunnen maximaal €850,- aanvragen. De aanvraag moet gericht zijn op:

• het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod; 
• het bereiken van de doelgroep (vraaggericht);
• het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod.

Heb je vragen, Sportservice Overijssel denkt graag met je mee over de mogelijkheden. 

*Het stimuleringsbudget kan alleen worden verstrekt indien aan de criteria van het format (doel en inhoud) is voldaan en met instemming van de lokaal of regionaal contactpersoon vanuit gemeente, sportbedrijf of sportservice én een contactpersoon van de betreffende sportbond. Alleen aanvragen die aan beschreven bepalingen voldoen worden in behandeling genomen door de NOC*NSF-beoordelingscommissie Inclusief Sporten en Bewegen. De NOC*NSF beoordelingscommissie doet de beoordeling om deze aanvraag wel of niet toe te kennen.

Thema's