Nieuwsbericht

Wonen en starters

Profielfoto van Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK)
21 november 2019 | 3 minuten lezen

In opdracht van de provincie Overijssel is onderzoek gedaan naar de uitdagingen waar starters op de woningmarkt mee te maken krijgen. Tijdens de bijeenkomst “Samen krijg je het voor elkaar" hebben we met deelnemers aan de workshop over dit onderwerp met elkaar van gedachten gewisseld. Benieuwd naar de uitkomst? Lees verder. Heb jij nog ideeën? Laat vooral een reactie achter. "Samen krijgen we het voor elkaar!” 

Conclusies woonbehoeften van starters

"In het kort kun je stellen dat starters maar weinig weten over het kopen of huren van een huis en de mogelijkheden in hun kern. Starters willen graag in hun eigen omgeving blijven wonen en hebben geen behoefte aan een groot eerste huis. De huidige stand van de woningmarkt met dure woningen en strenge hypotheekeisen, maakt het voor starters niet makkelijk. De starters in de kernen zijn op de hoogte van mogelijke oplossingen, zoals bijvoorbeeld een oude boerderij of school om te bouwen naar meerdere woningen. Als laatste zien starters dat het niet alleen hun eigen woningvraag naar kleine woningen in de eigen kern is die opgelost moet worden, maar ook dat het woningvraagstuk voor ouderen om een oplossing vraagt”, licht Elderink de conclusies van het onderzoek in een notendop toe. 

Aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek

Om ervoor te zorgen dat we de woningmarkt van Overijssel, op verschillende niveaus blijven door ontwikkelen, is het gewenst om een platform te ontwikkelen waar verschillende partijen aanschuiven zoals overheid, woningcorporaties, makelaars en de private om kennis en ervaringen te delen en verder door te ontwikkelen. 
Met name woningcorporaties moeten sterk bij dit onderdeel betrokken worden. Dor de verschillende manier van werken van woningcorporaties is het lastig gegevens te vergelijken en kan over de sociale huurwoningen in de kleine kernen lastig informatie vergeleken worden. Door resultaten van onderzoeken als deze met meerdere partijen te delen en te bespreken, ontwikkelt het resultaat zich verder. Dit helpt bij het versterken en verbreden van mogelijke oplossingsrichtingen.

Daarnaast is het interessant om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de terugkeerratio van jongeren direct na hun afstuderen te verbeteren. Hiermee kan daadwerkelijk worden bijgedragen aan de sociaaleconomische positie van de kleine kernen in het specifiek en Overijssel in het algemeen.

Oplossingsrichtingen, vragen  en ideeen die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen:  In verschillende dorpen initiatieven waar starters zelf met plannen komen

“Jongeren zijn lastig te bereiken als het gaat om het laten aansluiten bij bijvoorbeeld informatie-avonden. En ja, als het ze niet snel genoeg gaat dan haken ze af.” 

En wat is de rol van de politiek? Soms lijkt het dat er beloftes gedaan worden, die niet worden nagekomen. En ook ambtenaren zeggen soms dingen, die niet altijd blijken te kloppen. Dat werkt teleurstellend. Het managen van verwachtingen is ook een aandachtspunt. 

Er zijn wel mogelijkheden, maar passen die wel bij de vraag? 

Ook ouderen hebben veranderende woonbehoefte. Geen grote tuin meer en gelijkvloers misschien. Zijn er dan opties om zo’n grote woning geschikt te maken voor jongeren? 

En de woningcorporaties, wat is hun rol? Op basis van progonoses van aantal inwoners wordt krimp voorspeld en dus minder huizen. Ligt er voor hen echt geen grotere rol? 

Als je zelf de regie neemt, bijvoorbeeld zoals in een club jongeren Bentelo. Zij gaan zelf aan de slag met een nieuwbouwwijk. Dan kan je echt wat neerzetten. Je kunt met eigen initiatief dus ook echt aan de slag om het probleem aan te pakken. 

Wij hebben verschillende bloeiende verenigingen waar vele jongeren actief zijn. Zij willen hier gewoon graag blijven, zij voelen zich echt verbonden. 

Misschien is het bouwen op eigen terrein of in een schuur wel een optie. De regelgeving staat dat nu niet toe. 

Ga flexibel om met bewoning van appartementencomplexen. Als er meer jongeren zijn dan ouderen, waarom zouden we daar niet beide doelgroepen laten wonen.

Naar aanleiding van het onderzoek zijn er een aantal sporen voor oplossingen uit gezet: 

  • Betaalbaar wonen.
  • Innovatieve woonvormen.
  • VAB’s/ maatschappelijk vastgoed transformeren. 
  • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
  • Experimentele woonvormen. 

meepraten over starters en wonen in Overijssel? Laat dan je reactie hier achter. Natuurlijk zijn aanbevelingen of tips ook van harte welkom!