Nieuwsbericht

Resultatencommunicatie Toekomstvisie Dijkerhoek fase 1

Profielfoto van Geert Stevens
28 juli 2022 | 1 minuut lezen

De brochure met de resultatencommunicatie van de Toekomstvisie Dijkerhoek fase 1 is af. Er wordt teruggekeken op de periode juni 2021 tot juni 2022, waarin er door de inwoners van Dijkerhoek in 4 verschillende werkgroepen is gewerkt aan een toekomstvisie. Met als doel om Dijkerhoek krachtig en toekomstbestendig te maken. Vanuit de initiatiefnemers, de Buurtvereniging Dijkerhoek en het Kulturhus Dijkerhoek, zijn inwoners actief betrokken om mee te  werken aan deze toekomstvisie. Om Dijkerhoek toekomstbestendig te maken en een waardevolle leefbare kern te laten blijven waar jong en oud prettig kunnen wonen, werken en leven hebben we kansen in beeld gebracht door ontwikkelingen en trends te bespreken. 

In deze brochure zijn de resultaten van de afgelopen periode te lezen. In 4 verschillende werkgroepen is door de inwoners van Dijkerhoek actief meegedacht en meegedaan. Deze periode wordt nu afgesloten met een resultatencommunicatie van de gerealiseerde doelen. Natuurlijk is hiermee het werk nog niet klaar. De resultaten vormen uitgangspunten voor verdere visievorming, planvorming en voor gesprekken met belanghebbenden om zo daadwerkelijke invulling te geven aan de visie.

Meer lezen? Ga dan naar de website van het Kulturhus en download de brochure: https://www.kulturhusdijkerhoek.nl/ontwikkelingen/

De Stuurgroep van de Toekomstvisie Dijkerhoek dankt iedereen die het afgelopen jaar een steentje heeft bijgedragen aan de toekomstvisie. En hopen ook in de toekomst te kunnen rekenen op de inzet van de inwoners van Dijkerhoek.

De vorming van de toekomstvisie wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Provincie Overijssel en wordt begeleid door Stimuland. Projectcommunicatie door LenteBloesem, Marketing & Events en vormgeving brochure door Reclamemakers.