Nieuwsbericht

Inwoners Saasveld centraal bij aanpak dorpsondersteuner

11 september 2019 | 2 minuten lezen

In Saasveld is Jolande Lammertink sindskort als dorpsondersteuner aan het werk. “Mijn rol is vooral om verbindend, ondersteunend en faciliterend aan het werk te zijn in Saasveld. Saasveldenaren blijven daarbij zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun gezondheid en leefbaarheid in het dorp. De dorpsondersteuner is er dus vooral om de aanwezige krachten van mensen persoonlijk en gezamenlijk aan te spreken.”

Inwoners dragen thema's aan
Ceciel Heithuis-Booijink (adviseur) en Gerard Oosterik zitten in de kopgroep Zorg Veur Mekaar. Deze groep was aanleiding voor de komst van een dorpsondersteuner. Ceciel: “Langer gezond en gelukkig wonen voor ouderen is een belangrijk thema in Saasveld. Dit is ook zeker een thema die de dorpsondersteuner oppakt, net als gezondheid en geluk van jongeren en minder validen. En daarnaast is het aan de inwoners zelf om de komende tijd ook andere thema’s aan te dragen. Met deze werkwijze is de dorpsondersteuner altijd bezig met actuele onderwerpen die in het dorp leven.”

Op weg naar structurele ondersteuning
Maar hoe wordt zo’n initiatief gefinancieerd? Gerard Oosterik geeft uitleg. “De gemeente heeft haar medewerking in de vorm van een bijdrage in de kosten van de dorpondersteuner voor 2 jaar toegezegd. Het is de bedoeling dat we in deze 2 jaar, als dat door Saasveld wenselijk wordt geacht, toegroeien naar een structurele ondersteuning. De dorpsondersteuner is afgelopen juni gestart met haar werkzaamheden en er wordt enthousiast gereageerd. Maar het is iets wat in de praktijk, samen met de inwoners van Saasveld, verder vorm moet krijgen.”

Voortvarende start
Jolande is met veel enthousiasme aan deze klus begonnen in Saasveld. “Ik ben sinds 1 juni dorpsondersteuner en de eerste stappen waren het contact leggen met inwoners en verenigingen. Er zijn ook al een aantal vraagstukken gedaan waarbij de oplossingen, zoals het idee ook is van de functie, door de dorpsbewoners zelf worden aangedragen en uitgevoerd. Ook heb ik me bezig gehouden met het opzetten van vrijwillige diensten met inwoners van Saaslveld.

Waar maken zich zorgen over?
In Saasveld pakken ze het net iets anders aan dan in andere dorpen. Ceciel: “Het meest in het oog springend is dat de dorpsondersteuner de invulling van haar rol en taak krijgt van de inwoners van Saasveld. Dit willen we actief oppakken door ontmoeten te organiseren waarin inwoners zelf aangeven waarover ze zich bekommeren. Oftwel: waar maken ze zich zorgen over in hun eigen leven of in hun eigen omgeving. De dorpsondersteuner staat dichtbij en van hen voelt. Vooral daar zit de kracht van deze aanpak,” besluit Ceciel.

Meer weten?
Wil je meer weten over de aanpak van de Dorpsondersteuner in Saasveld? Log in en discussieer mee in één van de werkgroepen of laat je reactie hieronder achter.  

dorpsondersteuner Jolande Lammertink

NieuwsVraag & AntwoordThema'sTools