Nieuwsbericht

Buurthuizen en wijkcentra mogen onder voorwaarden open

7 januari 2022 | 1 minuut lezen

De coronamaatregelen zijn met ingang van 19 december verzwaard. Voor buurt- en dorpshuizen blijft de uitzondering bestaan, dat ze open mogen zijn. Maar wel onder bepaalde voorwaarden. Dat is vanwege de belangrijke functie om met name kwetsbare buurtbewoners opvang te bieden. De regels gelden tot minimaal 14 januari a.s.

Voor welke activiteiten geldt de opening?

Dit verandert in principe niet t.o.v. de maatregelen voor deze verzwaring. Belangrijk om mee te wegen dat de verzwaring van de maatregelen is om het aantal contacten drastisch te beperken. Besturen en beheerders van buurt- en dorpshuizen kunnen nog eens kritisch kijken naar de activiteiten waarvoor zij de uitzondering voor openstelling willen gebruiken.

Expliciet genoemd zijn functies als georganiseerde jeugdactiviteiten, dagbesteding, de bibliotheekfunctie, georganiseerde dagbesteding en opvang van kwetsbare doelgroepen. Ook georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar zijn buiten tot 17.00 toegestaan met maximaal 50 personen.

Aantal bezoekers

Voor plaatsen die conform uitzonderingen open zijn geldt een mondkapjesplicht, een bezoekersnorm in geplaceerde setting van 100% van de 1,5m-capacitieit met een maximum van 50 bezoekers per zelfstandige binnenruimte en bij doorstroomlocaties dat 1 persoon per 5m2 toegelaten kan worden.

Handreiking

De overige informatie over de coronapas en ondersteunende horeca uit de handreiking van 30 november 2021 blijft voorlopig van toepassing.  Vooralsnog komt er geen aangepaste versie van deze handreiking, tenzij dat blijkt dat hier behoefte aan is. De informatie voor dit bericht is ontleend aan de brief aan de Tweede Kamer van 18 december 2021: Maatregelen nav het 134e OMT advies. In overleg met je gemeente of handhavers kun je hiernaar verwijzen.

Buurthuizen en wijkorganisaties hebben een enorme bijdrage geleverd de afgelopen tijd in het draagbaar maken van de gevolgen van de coronacrisis. Op de website van LSA of van Betrokken Buurten staat een database met berichten over hoe je contact kunt houden in tijden van corona.

Let op: afwijkende regels vanuit gemeenten
Het kan zijn dat uw gemeente afwijkende regels hanteert ten opzichte van de geldende landelijke richtlijnen. Check dus altijd even bij uw gemeente hoe zij met de opening van buurt-, dorphuizen en wijkcentra omgaan. 

NieuwsDownloadsVraag & Antwoord