Nieuwsbericht

Tubbergen gaat voor een Maatschappelijk Akkoord dat de begroting ook op langere termijn in balans houdt

12 oktober 2018 | 2 minuten lezen

Tubbergen – Een coalitieakkoord? Een begroting? Tubbergen doet het dit jaar anders. Inwoners, ondernemers, organisaties en gemeenteraad gingen met elkaar in gesprek over het leefbaar houden van de gemeente Tubbergen. Het resultaat is het Maatschappelijk Akkoord: de gezamenlijke agenda voor de komende vier jaren.

De gemeente Tubbergen heeft drie jaar geleden de sprong gewaagd en is begonnen met het proces Mijn Dorp 2030. Binnen dit proces hebben de inwoners van de negen kernen in de gemeente een hoofdrol gekregen. Zij bepalen wat belangrijk is voor de toekomstige leefbaarheid in hun eigen kern en worden waar mogelijk ondersteund door hun eigen gemeentelijke buur(t)man of -vrouw. “Het is een zoektocht en soms is het ook echt vallen en opstaan. Maar het is vooral een proces dat smaakt naar meer”, zegt burgemeester Wilmien Haverkamp. “Daarom hebben wij er in Tubbergen voor gekozen om na de verkiezingen niet op de traditionele wijze aan de slag te gaan met een coalitieakkoord, maar in gesprek te gaan met al onze inwoners. Samen met hen hebben wij het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) opgesteld; een agenda met thema’s waaraan we de komende jaren samen gaan werken.”

Het doel van het MAT is niet alleen ervoor te zorgen dat de gemeente Tubbergen op de lange duur leefbaar blijft, maar ook om de begroting op de lange termijn beter onder controle te houden. Want of je het nu hebt over de structurele kosten of over nieuwe plannen en projecten, uiteindelijk hangt aan alles een prijskaartje. En ook een gemeente kan het geld maar eenmaal uitgeven. “Het opstellen van het Maatschappelijk Akkoord is eigenlijk een opstapje naar een burgerbegroting”, zegt financieel wethouder Ursula Bekhuis. “Samen met onze inwoners bepalen we wat belangrijk is voor de toekomst en kijken we bij de plannen en thema’s steeds of dit ook op lange termijn een besparing kan opleveren. Iedereen weet bijvoorbeeld dat we vergrijzen en dat er in de toekomst meer en meer gebruik gemaakt gaat worden van de zorg. Door nu te investeren in bijvoorbeeld dorpshuiskamers, hopen we dat onze inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen en minder snel gebruik te hoeven maken van betaalde zorg.”

Het Maatschappelijk Akkoord is niet in beton gegoten, maar een levend document. Dat betekent dat we het in de loop der tijd kunnen aanpassen en aanvullen met zaken die op dat moment belangrijk voor ons zijn. Met het Maatschappelijk Akkoord in onze hand werken we samen aan het leefbaar houden van onze mooie gemeente. De conceptversie van dit Maatschappelijk Akkoord (te vinden op de website van de gemeente Tubbergen) wordt op woensdag 10 oktober met de inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeenteraad besproken. Op die avond kan er door iedereen aangegeven worden wat zij eventueel nog graag gewijzigd willen zien. Vervolgens wordt ’s avonds hierover een openbaar debat gehouden.

NieuwsVraag & AntwoordThema'sTools