Nieuwsbericht

Gezocht Mystery visitors die een paar ondernemers in de binnenstad van Kampen willen toetsen op hun gastvrijheid en hartelijkheid.

Profielfoto van Ruth Deddens
25 juni 2021 | 1 minuut lezen

Kampen is een hartelijke Hanzestad aan de IJssel. Een hartelijke stad ben je pas als je dat voor iedereen bent. In de binnenstad van Kampen willen ondernemers dat uitstralen en daarmee aan de slag gaan in het Kampen all-Inclusivejaar. Bezoekers worden in de zomer van 2021 op een leuke manier uitgedaagd feedback te geven op de toegankelijkheid en gastvrijheid van deelnemende bedrijven en instellingen in de binnenstad van Kampen. Die feedback levert verbetersuggesties op waarmee de stad nog hartelijker kan worden. Zo combineren we het nuttige (feedback!) met het aangename (een leuke ervaring voor binnenstadsbezoekers – inspelen op trend ‘van beleving naar betekenis’).

Voor alle vrijetijdsondernemingen en de winkels en horeca in de binnenstad van Kampen geldt natuurlijk dat ze gastvrij zijn en toegankelijk. Maar ervaren hun bezoekers dit ook allemaal zo? We nemen de proef op de som en nodigen van juli tot en met september 2021 anonieme consumenten als mystery visitors uit.  Per ondernemer bezoeken minstens twee consumenten afzonderlijk de onderneming. Tijdens het Ontmoetingsfestival  dat van 7-12 oktober in de binnenstad plaats vindt, worden de resultaten gepresenteerd en krijgen de ondernemers een analyse van de ervaringen, complimenten en tips van de bezoekers. Kampen Partners organiseert daarvoor een informele bijeenkomst voor alle mystery visitors, inclusief catering (bijvoorbeeld een lopend buffet) op een aansprekende locatie. De ondernemers krijgen de mogelijkheid om als ze dat willen hun consumentenfeedback te bespreken met de binnenstadsmanager. Daarbij wordt ook gekeken naar wat mogelijke aanpassingen zijn om het gastvrijheidsniveau te verbeteren. Alle ondernemers die werk hebben gemaakt van inclusie krijgen een hartelijkheids-sticker “Iedereen doet mee”.

Aanmelden als mystery visitor kan via www.mysteryvisitorsaanmelden.nl 

Aanmelden als binnenstadsondernemer kan via administratie@kampenpartners.nl

Voor meer informatie: Roeland Tameling, r.tameling@kampenpartners.nl / 06-17453490