Nieuwsbericht

Actief dorp Zalk doet mee aan Groene Loper

Profielfoto van Samen Voor Elkaar
22 april 2021 | 1 minuut lezen

Zalk is een zeer actief dorp in de Kop van Overijssel. Ook in 2021 hebben ze weer het nodige op de agenda staan. Uiteraard binnen de mogelijkheden van de coronaregels. Zo diende Dorpsbelangen Zalk vorig jaar een Groene Loper initiatief in bij Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Met als gevolg de inrichting van een groene weide door bewoners. 

Wat gaat Zalk doen?

Dorpsbelang Zalk heeft een groene weide beschikbaar gesteld gekregen van de gemeente. De weide zal een groenstrook blijven in het dorp, voorzien van een toegangshekje, picknickbank, weidebloemen en (oude) fruitbomen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van een bijenhotel. Met een aantal dorpsgenoten zorgen ze voor behoud en onderhoud van de groenstrook. Een mooi samenspel tussen gemeente, dorp en inwoners met een financiële bijdrage van de Groene Loper. 

Een start gemaakt

Op vrijdagavond 9 april is er een start gemaakt met een aantal betrokkenen. Er is al het nodige werk verzet in de groene weide en op deze wijze zal er volgend voorjaar meer bloeien in de weide.

Ook hebben betrokkenen al weidebloemen geplant, nl  bermooievaarsbek, helmkruid, zwarte toorts, rode klaver en scherpe boterbloem.

 

 

Plaatsen fruitboom, de schoenmakerspeer, een zeldzaam oud streekras en geënt in Zalk. Van oorsprong een ras uit Oost Nederland.

Wat is de Groene loper?

Groene Loper IJsseldelta 2.0 is een project met als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit in hun eigen natuurlijke leefomgeving. Duurzaam handelen en een zorgzame omgang met de natuur moet daarvan het resultaat zijn. De Groene Loper is in meerder regio's in Overijssel actief. Dus mocht je met bewonersinitiatieven bezig zijn die een zetje in de rug kunnen gebruiken, dan is wellicht de Groene Loper een interessante optie.

Wil je meer weten over hoe het dorp Zalk in de Kop van Overijssel bewonersinitiatieven opzet en uitvoert? Kijk dan eens op hun website www.hetdorpzalk.nl