Nieuwsbericht

Twentse Landdag, stad ontmoet platteland

Profielfoto van Lidy Noorman/ Twentse Noabers
11 september 2022 | 1 minuut lezen

Graag nodigen wij betrokken boeren, burgers en buitenlui uit op de Twentse Landdag op zondag 18 september in het Ledeboerpark, ingang tegenover Hengelosestraat 321 in Enschede. De Twentse Landdag staat in het teken van ‘Stad ontmoet platteland’. In een viertal dialoogsessies willen we met jullie gericht in gesprek gaan over de toekomst van ons landelijk gebied. Er staat de komende jaren veel te gebeuren in het landelijk gebied. De discussie over de toekomst van de boerenbedrijven wordt volop gevoerd. Waar ligt voor hen het toekomstperspectief en is er wel een verdienmodel voor de boer? Andere initiatiefnemers staan klaar om de agrarische grond te kopen dan wel te gebruiken voor energieproductie, woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur. En is diezelfde grond ook niet broodnodig voor de verduurzaming van het boerenbedrijf? Maar, het landelijk gebied vertegenwoordigt ook waarden, zoals rust, ruimte, natuur en biodiversiteit. Waarden die door velen belangrijk gevonden worden maar waar geen verdienmodel of kapitaalkrachtige investeerders achter zitten.

Tijdens vier verschillende dialoogsessies gaat u als bezoeker van de landdag met deskundige inleiders en elkaar in gesprek.

• Om 12.00 uur start de dialoog ‘Landbouw EN natuur’: Kunnen landbouw en natuur elkaar versterken of sluiten ze elkaar uit?

• Om 13.00 uur start de dialoog ’Korte voedselketens’: Hoe kunnen we er voor zorgen dat met afzet van lokale producten een duurzaam verdienmodel wordt gecreëerd? • Om 14.00 uur start de dialoog ‘Veranderend klimaat en gevolgen voor het landelijk gebied’: Hoe kunnen we onze waterhuishouding aanpassen aan de veranderende klimatologische omstandigheden?

• Om 15.00 uurstart de dialoog ‘Lange termijn 2050’: Welke waarden en functies willen/kunnen we combineren en hoe kan de boer daar een rol in spelen (producent van voedsel, beheerder van landschap, ecosysteemdiensten)?

De opbrengst van de dialoogsessies vormt de basis voor vervolgbijeenkomsten. We gaan het komende jaar verschillende themabijeenkomsten en excursies organiseren waar u ook weer van harte welkom bent. Want het is belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten. Wij ontmoeten je graag op de Twentse Landdag!