Activiteit

Laat jouw stem horen, praat mee over de toekomst van sport & bewegen binnen de gemeente Wierden

8 november 2019 | 3 minuten lezen

Ben jij in jouw vrije tijd en/of voor je werk betrokken bij de thema’s sport & bewegen binnen de gemeente Wierden en denk je graag mee over de toekomst? Meld je dan nu aan, laat van je horen en werk samen met ons aan het sportakkoord Wierden!

 

Van landelijk sportakkoord naar Sportakkoord Wierden

In juni 2018 heeft sportminister Bruno Bruins het nationaal sportakkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het landelijk sportakkoord vertalen we naar lokale sportakkoorden die passen bij de lokale situatie. Bruno Bruins: "Sporten en bewegen is van grote waarde voor iedere Nederlander. Voor lol in sport hebben we iedereen nodig en is het belangrijk dat sportaanbieders, gemeenten en partijen uit de zorg-, welzijn en onderwijssector er samen de schouders onder gaan zetten."

 

In Wierden gaan de gemeente en buurtsportcoaches de komende periode in samenwerking met de (externe) sportformateur en adviseur lokale sport in gesprek met sportaanbieders en partijen die zich inzetten voor een sportief en vitaal Wierden om gezamenlijk tot een lokaal sportakkoord te komen. Vanuit het ministerie VWS is budget beschikbaar gesteld voor deze externe begeleiding tijdens dit gezamenlijke traject.

 

Bijeenkomst lokaal sportakkoord Wierden

Wij verenigingen ons om met elkaar vraagstukken en mogelijkheden te bespreken op het gebied van sport & bewegen en te werken aan het sportakkoord Wierden.

 

Een lokaal sportakkoord is een set afspraken tussen lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners, de gemeente en eventueel het bedrijfsleven over de sport in de nabije toekomst. Een lokaal sportakkoord moet vooral verbinden, aanzetten tot samenwerken en uitvoering. Geen papieren tijger, maar een concreet manifest, ondertekend door betrokken partijen, met een richtinggevend toekomstbeeld en een aantal praktisch uitvoerbare maatregelen/afspraken.

 

Iedereen doet mee, dat is ons motto. Een samenleving waarin iedereen op voet van gelijkheid mee kan doen en waarin de mogelijkheden, talenten en eigen regie van onze inwoners centraal staan: een inclusieve samenleving.- Wethouder Eric Braamhaar

 

Waarom         : jouw bijdrage is belangrijk; deel kennis, ervaring en ideeën met ons én met elkaar. Laat van je horen en werk samen met ons aan het sportakkoord Wierden!

Wie                 : voor jou, als je in jouw vrije tijd en/of voor je werk betrokken bent bij de thema’s sport & bewegen in de gemeente Wierden

Wanneer        : 11 november 2019 van 19.00 - 21.00 uur

Waar               : De gemeente Wierden stelt voor deze bijeenkomst haar locatie ter beschikking, Pouliestraat 3 7642 EB Wierden

 

Meepraten en meewerken? Meld je dan aan via www.wierden.nl/sportakkoord. Wij kijken uit naar jouw bijdrage! 

 

We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van verschillende deelakkoorden/thema’s:

 

 • Een leven lang sport- en beweegplezier; iedereen van 0-100 jaar een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Juist doelgroepen waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is, worden gestimuleerd. Iedereen doet mee!
 • Duurzame sportinfrastructuur; verbeteren van de exploitatie en verduurzaming van de sportaccommodaties en het beweegvriendelijk maken van de openbare ruimte.
 • Vitale sportaanbieders; het toekomstbestendig maken van alle typen aanbieders van sport en bewegen. Hierin gaat het om het op orde brengen van de financiële en organisatorische basis en een passend aanbod dat aansluit bij de behoeften. 
 • Positieve sportcultuur; veilig, eerlijk, zorgeloos en met plezier sporten. Een aanpak die aandacht vraagt van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.
 • Van jongs af aan vaardag in bewegen; meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en een toename in de motorische vaardigheden.

Vervolgens bekijken we gezamenlijk welke vraagstukken/ideeën/punten we met elkaar gaan uitwerken/vormgeven, hoe dat we dat gaan aanpakken en wie daarin welke rol kan invullen. Ook maken we in het sportakkoord afspraken met elkaar hoe wij dit gezamenlijk financieel kunnen realiseren.

 

Contact

Mocht er op voorhand behoefte zijn aan contact met de sportformateur en/of adviseur lokale sport maak dit dan bespreekbaar bij de buurtsportcoaches (Bart/Kitty) of bij de gemeente (Femke Lagcher).

 

Graag tot ziens!

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Stuurgroep sportakkoord Wierden*/**

 • Stichting Accommodaties Wierden Enter – Alwie Dijkhuis
 • Stichting Sportbelangen Wierden
 • Enterse Sportfederatie – Leo Waller
 • gemeente Wierden – Hans Bekke 
 • Stichting De Welle – Marianne Pekkeriet

 

Werkgroep sportakkoord Wierden*

 • gemeente Wierden - Femke Lagcher
 • stichting De Welle - buurtsportcoach Bart Benneker & beweeg- en leefstijlcoach Kitty v/d Steege

 

*Tijdelijk sluiten hierbij aan:

 • sportformateur - Monique van Sportservice Overijssel
 • adviseur lokale sport - Job namens de gezamenlijke sport (alle sportbonden en NLActief)

 

** Bij de stuurgroep sluiten mogelijk in een later stadium nog andere personen/organisaties aan.

Thema's