Agenda

Hier vind je een overzicht van openingen en lanceringen van initiatieven waarbij burgers de kartrekkers zijn. Ook vind je in de agenda bijeenkomsten die interessant zijn voor burgerinitiatieven en -projecten in Overijssel.

30 september

Reis door Positief Gezond IJsselland

Anders kijken naar gezondheid? Hoe doe je dat precies? En wat is er nodig om ook echt anders te...
NieuwsDownloadsVraag & Antwoord