Hetty Wolf

Uitlijning profielfoto

Organisatie: Arcon
Functie: Senior Adviseur
Werkgebieden: Advisering, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Deskundigheidsbevordering, Vrijwilligersbeleid, Ervaringsdeskundigheid, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing, Deregulering
Specialisme(n): Maatschappelijk vastgoed, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Multiculturele samenleving, Senioren, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Armoede, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Kennis over: Burgerparticipatie, Duurzaamheid, Maatschappelijk vastgoed, Zorg & welzijn
NieuwsVraag & AntwoordThema'sTools