Herman Holtmaat

Organisatie: Stichting LuttenbergWoont
Functie: Voorzitter
Werkgebieden: Subsidies/Sponsoring, Organisatie van evenementen, Vrijwilligersbeleid
Specialisme(n): Sport en bewegen, Mantelzorg, Maatschappelijk vastgoed, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Senioren, Relatie overheid bewoners, Onderwijs, Welzijn
Kennis over: Leefbaar platteland, Maatschappelijk vastgoed, Sport, bewegen & gezondheid, Wonen, Zorg & welzijn, Bewonersparticipatie, Duurzaamheid
Lid sinds: 17-11-2019
NieuwsDownloadsVraag & Antwoord